กรมแพทย์ย้ำชัดไม่ห้ามจนท.ท้อง

ข่าวสด ฉบับวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
พม.เตรียมทำหนังสือถึงกรมการแพทย์ กรณีโรง พยาบาลชื่อดัง ติดประกาศห้ามเจ้าหน้าที่หญิงตั้งครรภ์ให้ระวังการทำอะไรที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคล หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ ขณะที่อธิบดีกรมการแพทย์ชี้เป็นเรื่องการสื่อสารผิดพลาดของเพียงระดับแผนก ไม่ใช่นโยบายของโรงพยาบาล เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ทำความเข้าใจกันได้ ยันกระทรวงสาธารณสุขไม่มีนโยบายห้ามท้องแน่นอน
จากกรณีข่าวเรื่องหน่วยงานในโรงพยาบาล แห่งหนึ่งย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ติดประกาศข้อความระบุว่า ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ กระทั่งผอ.โรงพยาบาลราชวิถี ออกมายอมรับว่าเป็นประกาศของแผนกหนึ่งในโรงพยาบาลและสั่งยกเลิกไปแล้ว ถือเป็นความผิดพลาดในการสื่อสาร พร้อมชี้แจงว่าเกิดจากแผนกดังกล่าวมีพนักงานหญิงเกือบทั้งหมด เมื่อท้องหลายๆ คน พร้อมกันทำให้ขาดคนทำงานตามข่าวที่เสนอไปแล้ว
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. นายสมชาย เจริญ อำนวยสุข ผอ.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงกรณีแผนกยารพ.ราชวิถี ติดป้ายประกาศห้ามบุคลากรในแผนกตั้งครรภ์ว่า รัฐบาลมี นโยบายสร้างความเท่าเทียมในสังคม และกำลังผลักดันให้มีร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ… การกระทำที่สื่อถึงความรุนแรง การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลจึงไม่ควรจะเกิดขึ้น แม้ว่าจะเป็นการประกาศของหน่วยงานย่อยภายในองค์กรก็ถือว่าไม่เหมาะสม อีกทั้ง ยังมีระเบียบว่าด้วยการลาราชการ โดยให้สิทธิข้าราชการชายลาช่วยดูแลภรรยาที่คลอดบุตรได้ แต่การห้ามมีลูกหรือตั้งครรภ์จึงไม่สมควรอย่างยิ่ง
“โดยเฉพาะสถานพยาบาลที่ต้องให้บริการช่วยเหลือประชาชน เข้าใจว่ามีภาระงานที่ต้องให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก แต่การช่วยเหลือประชาชนก็ไม่ควรจะไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วย แม้จะเป็นเจตนาดี แต่ก็ไม่ควรจะกระทำการใดๆ ที่ส่งผลกระทบถึงสิทธิ ผู้อื่น ทั้งนี้ทางสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะส่งหนังสือถึงกรมการแพทย์ซึ่งเป็นต้นสังกัดของร.พ.ราชวิถีให้ระมัดระวังต่อการดำเนินการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิหรือเป็นการเลือกปฏิบัติ เพื่อ ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นในสถานพยาบาลอื่นๆ อีก” นายสมชายกล่าว
ด้านนพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีที่เกิดความผิดพลาดภายในหน่วยงาน ของร.พ.ราชวิถี ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า ห้ามเจ้าหน้าที่ตั้งครรภ์นั้น โดยระบุว่า เรื่องดังกล่าวได้สอบถาม นพ.อุดม เชาวรินทร์ ผอ.ร.พ.ราชวิถี แล้ว ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงปัญหาภายในหน่วยงานย่อยของโรงพยาบาล ไม่ใช่นโยบายของโรงพยาบาลแต่อย่างใด เพราะตามหลักการแล้ว การห้ามเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในสังกัดตั้งครรภ์ เป็นไปไม่ได้ และไม่สามารถทำได้
นพ.สุพรรณกล่าวว่า ยอมรับว่าโรงพยาบาลแต่ละแห่งล้วนมีปัญหาการบริหารจัดการ แต่วิธีการจะแตกต่างกันไป ซึ่งส่วนใหญ่จะสื่อสาร ทำความเข้าใจกันได้ เพียงแต่กรณีนี้มีปัญหาตรงแผนกจ่ายยาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และที่ผ่านมา ประสบปัญหาบุคลากรตั้งครรภ์พร้อมกัน ทำให้ต้องลาคลอดเวลาไล่เลี่ยกันจึงเป็นเหตุให้คนไม่เพียงพอ ต้องมีการบริหารเพื่อแก้ปัญหาการขาดบุคลากร ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจึงหาวิธีว่าควรจะสลับหรือหาช่วงจังหวะที่ไม่เกิดปัญหาดีหรือไม่ ตรงนี้อยู่ที่การสื่อสารทำความเข้าใจ แต่ปรากฏว่าไปสื่อสารผิด และมีความไม่พอใจกันภายในจึงมีการเชื่อมโยงประเด็นขัดแย้ง ไปหมด
“จริงๆ เรื่องนี้แทบไม่มีอะไรเลย เพราะถ้าคนทำงานในสายสาธารณสุขจะเข้าใจดี และเราสามารถตกลงคุยกันได้ ซึ่งผมก็ได้กำชับทุก โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์แล้วว่า ขอให้สื่อสารกันอย่างเข้าใจ อย่ามีปัญหาแบบนี้ และขอยืนยันว่า กรมการแพทย์และโรงพยาบาลต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่มีนโยบายเช่นนี้ และไม่มีประกาศสั่งห้ามท้องอย่างแน่นอน ขอให้ทุกคนเข้าใจ โดยเฉพาะสื่ออยากให้เข้าใจเรื่องนี้ และควรจบ เพื่อให้งานเดินต่อไป” อธิบดีกรมการแพทย์กล่าว

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร