คอลัมน์ ย่อยข่าว อปท.: เยี่ยมบ้านสมัชชาสุขภาพ

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สระแก้ว – นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.สระแก้ว นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และชาวบ้าน ร่วมต้อนรับ พญ.ประนอม คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะอนุกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่มาเยี่ยมชมบ้านคลองอาราง หมู่ 13 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน 1 ใน 3 ของหมู่บ้านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่มีผลงานเป็นรูปธรรม

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร