คอลัมน์ ท้องถิ่นพูด: ชาติชาย มังคละไชยา นายกทต.นาด้วง จ.เลย ‘พัฒนาคุณภาพงาน’

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
วิชัย จินดาเหม:
นายชาติชาย มังคละไชยา นายกเทศ มนตรีเทศบาลตำบลนาด้วง (ทต.) จ.เลย เผยว่าจากที่เทศบาลตำบลนาด้วงได้ยกระดับมาตรฐานทั้งหมดแล้ว ในปีนี้ก็จะเน้นนโยบาย เอาระบบมาคุมคน คือทุกคนจะต้องทราบว่าหน้าที่ของตนจะต้องทำอะไร เราเน้นในเรื่องของคุณภาพงาน ด้วยการยกมาตรฐานการทำงานให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เราจะเก็บความผิดพลาดต่อยอดจาก 2-3 ปีที่ผ่านมาให้ดียิ่งๆขึ้นไป
จากที่เราทำงานมาคืองานป้องกันการ
ทุจริตคิดมิชอบ ได้รับรางวัลจากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับรางวัล 3 แสนบาท อันดับที่ 2 รับรางวัลในส่วนของธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี รับรางวัลมา 2.5 ล้านบาท
ในส่วนที่กำลังรณรงค์กันคือธรรมนูญสุขภาพ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเน้นการพัฒนาอาคารสถานที่ 70% อีก 30% ทางเทศบาลตำบลนาด้วงพัฒนาคน แต่ปัจจุบันนี้ เรื่องของอาคารสถานที่อยู่ในสภาพที่พร้อมแล้ว ก็จะปรับเปลี่ยนมา ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร และ พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาด้วง อ.นาด้วงให้ดียิ่งขึ้น

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร