โต้กลับ’อุฬาร’ยันไม่ได้ห้ามนำเข้าแร่ใยหิน สธ.ชงครม.ยกเลิกแร่ใยหินสัปดาห์นี้

ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
“จักรมณฑ์” รับเคลียร์ปมร้อนยกเลิกแร่ ใยหิน สั่งกรอ.หารือ “กระเบื้องโอฬาร” ให้ได้ข้อยุติก่อนนำเข้าสู่ครม.ตัดสินใจ ด้านกรมโรงงานฯ ยันเป็นเพียงแผนบริหารจัดการลดการใช้ ไม่ได้ห้ามนำเข้า หวั่นรัสเซียฟ้องผิดกฎดับบลิวทีโอ เชื่อให้เวลา 5 ปี ผู้ประกอบการปรับตัวได้ “อุฬาร” ระบุกระทรวงสาธารณสุข เตรียมลักไก่ชงครม.ยกเลิกใช้แร่ในสัปดาห์นี้ ทั้งที่ไม่ใช่เจ้าภาพหลัก
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากกรณีที่บริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด ได้ทำหนังสือร้องเรียนและขอเข้าชี้แจง ต่อกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จะเสนอแผนการยกเลิกใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ กับสินค้า 6 รายการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกกระเบื้องแผ่นเรียบและกระเบื้องยางปูพื้น กำหนดให้ยกเลิกใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบภายใน 2 ปี และกลุ่มที่ 2 กลุ่มกระเบื้องมุงหลังคา ผ้าเบรก และคลัตช์ ท่อซีเมนต์ใยหิน กำหนดให้ยกเลิกใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบภายใน 5 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับมาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ที่เห็นชอบในการห้ามนำเข้าแร่ใยหินไครโซไทล์ และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินไครโซไทล์เฉพาะกรณี และห้ามผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินไครโซไทล์ที่ใช้วัตถุดิบอื่นหรือใช้ผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้นั้น
ส่งกรอ.หาข้อยุติปมร้อน
โดยเรื่องนี้ หลังจากได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ได้มอบหมายให้กรอ.ในฐานะต้นเรื่องไปดำเนินการประสานกับผู้ร้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจ้งถึงเหตุผลของการคัดค้าน ซึ่งจะต้องมีการหารือให้ได้ข้อยุติก่อนที่จะนำมาเสนออีกครั้ง
“ตามหลักการแล้วการเสนอเรื่องเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการ ที่ต้องนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับทราบ แต่ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่นำมาเสนอนั้น มีเหตุผลหรือความจำเป็นเพียงพอ ที่จะรับพิจารณาและนำเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ซึ่งตัวเองจะพิจารณาตรงจุดนี้ ถึงได้ให้กรอ.เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบได้เข้าชี้แจ้งทำความเข้าใจกันก่อน”
หารือกระเบื้องโอฬารสัปดาห์นี้
ด้านนายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้กรอ.จะเชิญบริษัท กระเบื้องโอฬารฯ เข้าหารือและเปิดโอกาสให้ชี้แจงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ตามการมอบหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แม้ว่าที่ผ่านมาทางกรอ.จะได้รับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียไปหมดแล้วก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการยกเลิกใช้แร่ใยหิน หรือแม้แต่องค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ)
“คาดว่าหลังจากรับฟังข้อมูลแล้วก็จะประมวลข้อมูลทั้งหมด นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมภายในสัปดาห์นี้เช่นกัน เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป เนื่องจากทางกรอ.ได้มีแผนบริหารจัดการใช้แร่ใยหิน เตรียมการรองรับไว้แล้ว ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร หลังจากที่มีการเห็นชอบยกเลิกการใช้แร่ใยหินในผลิตภัณฑ์ตามกรอบที่วางไว้”
ยันไม่ได้ห้ามนำเข้าแร่ใยหิน
ขณะที่นางสมศรี สุวรรณจรัส ผู้อำนวยการสำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า การยกเลิกใช้แร่ใยหิน รวมถึงการห้ามนำเข้าแร่ใยหิน คงจะไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะเกรงว่าทางประเทศรัสเซีย ในฐานะผู้ผลิตและส่งออกแร่ใยหินรายใหญ่ของโลก จะดำเนินการฟ้องร้องไทยจะละเมิดกฎกติกาการค้าขององค์การการค้าโลกหรือดับบลิวทีโอ รวมถึงมติครม.เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 ที่เห็นชอบให้คณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-รัสเซีย จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ และจัดทำข้อเสนอแนะในการใช้แร่ใยหินผลิตผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย ที่จะร่วมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้า ส่งเสริมการลงทุน และเพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น
ดังนั้นการเสนอให้ครม.ยกเลิกการใช้แร่ใยหินตามกรอบที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) ศึกษาไว้ ที่จะใช้แร่ใยหินไครโซไทล์เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ 6 รายการสินค้าในระยะเวลา 2-5 ปีนั้น จะเป็นเรื่องของแผนบริหารจัดการใช้แร่ใยหินมากกว่าที่จะเป็นการห้ามนำเข้าแร่ใยหิน เพราะการห้ามนำเข้าแร่ใยหินจะต้องประกาศเป็นวัตถุอันตรายที่ 4 หากประกาศไปแล้วมาแก้ไขภายหลังจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก
อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์บางรายการที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้แร่ใยหินเป็นส่วนประกอบอยู่ เนื่องจากยังไม่สามารถหาแร่ทดแทนได้ เช่น เสื้อกันไฟ ลวดสลิงลิฟต์ และท่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้กับระบบประปา ยังมีความจำเป็นต้องใช้แร่ใยหิน เพื่อให้เกิดความคงทน
นางสมศรีกล่าวอีกว่าการบริหารแผนยกเลิกใช้แร่ใยหินในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะทำอย่างไรให้ประเทศควบคุมการใช้แร่ใยหินลดลงให้ได้น้อยที่สุด จึงจำเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมายออกมาบังคับ และให้ผู้ประกอบการมีระยะเวลาเตรียมตัวในการหาแร่อื่นทดแทน ซึ่งในแผนก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการเข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์และการสร้างความมั่นใจในการใช้แร่ชนิดใหม่มาทดแทน
เชื่อผู้ผลิตปรับตัวได้ใน 5 ปี
อย่างไรก็ตามในส่วนของแร่บะซอลต์ที่จะมาทดแทนนั้น ขณะนี้ได้มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้ว ก็พบว่าสามารถนำมาทดแทนแร่ใยหินได้ ทางผู้ประกอบการควรจะนำเส้นใยจากแร่บะซอลต์ไปทดลองใช้ในผลิตภัณฑ์ หากใช้ได้จริงก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเกิดเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งมองว่าในระยะเวลา 5 ปี ผู้ประกอบการสามารถที่จะปรับตัวได้
อีกทั้งกรอ.ก็มีแนวคิดที่จะหามาตรการมาสนับสนุนผู้ประกอบการที่ปรับตัวเองมาใช้แร่บะซอลต์ทดแทน ซึ่งอาจจะออกมาตรการทางด้านภาษี ที่จะสามารถนำมาหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หรืออาจจะเป็นในรูปของบริษัทที่ทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วย เป็นต้น
โวยสธ.ลักไก่ชงเลิกใช้เข้าครม.
ด้านนายอุฬาร เกรียวสกุล กรรม การผู้จัดการ บริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด กล่าวว่า หลังจากที่บริษัทได้ยื่นหนังสือเพื่อขอโอกาสในการชี้แจงข้อมูลกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไปเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ทางบริษัทยังไม่ได้รับการประสานจากกรอ.เพื่อเข้าชี้แจงถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะต้องการขอความเชื่อมั่นจากกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าเส้นใยที่ทำจากแร่บะซอลต์สามารถใช้แทนแร่ใยหินได้จริง เพราะเท่าที่สำรวจมาทั่วโลกที่ยังใช้แร่ใยหินอยู่ประมาณ 147 ประเทศ ยังไม่มีประเทศใดที่สามารถนำแร่บะซอลต์มาทดแทนแร่ใยหิน แต่หากสามารถพิสูจน์แล้วใช้ได้จริงบริษัทก็ยินดีที่จะหันมาใช้ เพราะขณะนี้เป็นเพียงผลทดสอบในห้องปฏิบัติการเท่านั้น ซึ่งหากทางกรอ.นำเส้นใยจากแร่บะซอลต์มาให้บริษัททดลองในผลิตภัณฑ์ และใช้ได้จริงบริษัทยินดีที่จะปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
ล่าสุดบริษัทได้รับข้อมูลว่า ภาย ในสัปดาห์นี้ทางกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) จะนำผลการศึกษาถึงผลอันตรายที่เกิดจากการใช้แร่ใยหิน เสนอคณะรัฐ มนตรี เพื่อให้เห็นชอบในการยกเลิกใช้แร่ใยหิน ทั้งที่เป็นเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยตรง ที่ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.ที่ทราบเช่นนี้เนื่องจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้มาสำรวจสินค้าของบริษัท เพื่อที่จะเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนและหลังที่จะมีการยกเลิกแร่ใยหินว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไร ทางบริษัท จึงไม่เข้าใจว่าหน่วยงานราชการมีการประสานงานกันหรือไม่ หรือว่าต่างคนต่างทำ ทั้งที่ยังมีเสียงคัดค้านอยู่และข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพก็ยังมีการบิดเบือนอยู่

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร