ดันร่างฯคุมการตลาดนมผงทารก-เด็กเล็กชี้ผลศึกษากินนมแม่แน่ที่สุด/ทั้งเพิ่มไอคิว-เก่งภาษา-ป่วยยาก

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัด ก.สาธารณสุขเปิดเผยว่าจากการสำรวจการละเมิดหลักเกณฑ์ว่า ด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในปี 2551 พบมีโรงพยาบาลรัฐถึงร้อยละ31ละเมิดหลักเกณฑ์โดยใช้กลยุทธ์การตลาดของบริษัทนมผง เช่น แจกนมผง ณที่ว่าการอำเภอ หรือเทศบาล หรือแจกคูปองให้แม่ และครอบครัวไปรับนมผงที่ร้านขายยา ปี 2553 กรมอนามัยจึงเสนอหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะ ซึ่งมติครม.12 เม.ย.54 ให้ก.สาธารณสุขพัฒนาและผลักดันร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ….ซึ่งกรมอนามัยขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 27 องค์กร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งจะนำไปประกอบร่างฯดังกล่าว พร้อมอาจปรับปรุงแก้ไขบางประเด็น เพื่อประโยชน์ต่อพ่อแม่ และเด็กมากที่สุดก่อนนำร่างฯ เสนอ รมว. สาธารณสุขเห็นชอบในปีนี้
นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในเด็กแรกเกิด-ต่ำกว่า 6 เดือนยังต่ำกว่าร้อยละ 29.5 เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 72.5 พบการให้นมแม่ยิ่งนานจะเพิ่มเชาวน์ปัญญาด้านภาษา-การปฏิบัติ เด็กที่กินนมแม่นาน 8 เดือนหรือมากกว่า จะมีเชาวน์ปัญญาด้านภาษามากกว่า 10.2 จุด เชาวน์ปัญญาด้านปฏิบัติมากกว่า 6.2 จุด เมื่อเทียบกับที่ไม่ได้กินนมแม่และผลศึกษาเด็กคลอดก่อนกำหนด 300 คนเมื่ออายุ 7-8 ปี พบเด็กกินนม แม่ตั้งแต่แรกเกิด จะมี IQ มากกว่า 8.3 เทียบกับที่กินนมผสมจะป่วยมากกว่า

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เด็กเล็ก และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร