คอลัมน์ ‘EHIAเขื่อนแม่วงก์’

Untitled1คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
จากกระแสคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โดยระบุว่า คณะกรรมการที่จะพิจารณามีข้อมูลไม่รอบด้าน และยังมีทางเลือกอื่นที่สามารถนำมา บริหารจัดการน้ำแทนการสร้างเขื่อนได้ ดังนั้น รายการ “คม ชัด ลึก” จึงได้จัดเสวนาในหัวข้อ “EHIA เขื่อนแม่วงก์”นายศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า การสร้างเขื่อนแม่วงก์ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงได้คัดค้าน และได้คัดค้านมาแล้วหลายครั้ง
สาเหตุที่มีการคัดค้าน ก็เนื่องจากหลายฝ่าย อย่างเช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความเห็นตรงกันว่า ไม่ควรสร้างเขื่อนแม่วงก์ เนื่องจากพื้นที่ที่จะสร้างเขื่อนแม่วงก์ เป็นผืนป่าที่กำลังฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะป่าสมบูรณ์ เป็นระบบนิเวศเฉพาะที่หาได้ยากในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาศัยและอาหารของสัตว์ป่า อย่างเช่น เสือโคร่ง นกยูง ฯลฯ
สำหรับผืนป่าธรรมชาติที่มีอยู่ในบริเวณที่จะสร้างเขื่อน มีศักยภาพในการเก็บกักน้ำมากกว่าบนดินหรือเขื่อนนั่นเอง
ความต้องการจัดการน้ำในพื้นที่ หลายคนอาจจะมองว่า เขื่อนช่วยได้ จริงๆ แล้ว ช่วยได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น หากมีการสร้างฝาย สร้างประตูน้ำ อย่างจริงจัง ถึงแม้จะสู้เขื่อนไม่ได้ แต่ก็ช่วยได้ไม่น้อยทีเดียว ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการ
อยางไรก็ตาม จากการประชุมใน วันนี้ (19 พ.ย.) มีความพอใจในระดับหนึ่ง ที่คณะกรรมการรับข้อเสนอเพื่อประกอบ ในการพิจารณาแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment : EHIA) ของเขื่อน แม่วงก์
ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส เลขาธิการ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวว่า กระบวนการพิจารณา EHIA คือ ต้องรับฟังข้อมูลของกรมอุทฯยาน เนื่องจากเป็นเจ้าของพื้นที่และเป็นผู้ชำนาญการ
อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ารายงานที่ได้รับเนื้อหาบางส่วนยังไม่ครบถ้วนของกรมชลประทาน ดังนั้น ต้องมีการสำรวจเพิ่มเติม

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HIA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร