วิจัยสิทธิ3กองทุนเข้าถึงยาแพงจี้’ประกันสังคม’บริหารจัดการ-จูงใจรพ.

Untitled3ข่าวสด ฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
น.ส.วันทนีย์ กุลเพ็ง นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Hitap) กล่าวถึงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ ว่า จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการนำนโยบายเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียา จ.(2) หรือยาที่จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย มีผู้ป่วยไม่มาก และยามีค่าใช้จ่ายสูง และอยู่นอกเหนือบัญชียาอื่น โดยวิจัยทั้ง 3 ระบบหลักประกัน คือ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สวัสดิการข้าราชการ และประกันสังคม ซึ่งทั้ง 3 หลักประกันเพิ่มการเข้าถึงยาในบัญชี จ. ซึ่งมีเกณฑ์ใช้ยามากขึ้น โดยศึกษาโครงการระบบประกันสุขภาพ และการดำเนินการของร.พ. ตั้งแต่ปี 2550-2553 พบว่า ระบบข้าราชการและโครงการประกันสังคม ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะจากระเบียบการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
น.ส.วันทนีย์กล่าวต่อว่า ผู้ป่วยประกันสังคมการที่ไม่มีระเบียบการใช้ยาบัญชี จ.(2) ที่จะนำไปใช้กับร.พ. ซึ่งกว่าร้อยละ 50 เป็นร.พ.เอกชน ซึ่งข้อจำกัดการบริหาร เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงยา ที่ช่วงหลังจัดซื้อร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งจัดซื้อ 92 รายการ เป็นเงิน 7 พันล้านบาท จากเดิมต้องใช้งบ 1.7 หมื่นล้านบาท แต่ไม่มีตัวเลขว่าแต่ละปีกองทุนประกันสังคมสั่งซื้อ และเข้าถึงยาเท่าไหร่
ด้าน นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ เมธีวิจัยอาวุโสด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สกว. กล่าวว่า การเบิกจ่ายยาทั้ง 3 กองทุนต่างกัน ประกันสังคมที่ใช้ระบบเหมาจ่ายรายหัว และไม่ให้งบฯเพิ่มสำหรับยาแพง ทำให้ไม่มีแรงจูงใจเบิกจ่าย ซึ่งหลังปี’55 ได้เพิ่มให้ผู้ประกันตนที่ต้องรักษาด้วยยาบัญชี จ.(2) เบิกจ่ายได้เหมือนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่จ่ายได้เฉพาะร.พ.ที่พร้อมจ่ายยา ผู้สั่งต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สปสช.ตั้งขึ้น และยังพบว่ามียาราคาสูงที่อยู่ในบัญชีประเภทอื่น เช่น บัญชี ง. ประชาชนยังเข้าไม่ถึงบริการ จึงต้องมีวิธีบริหารจัดการให้ร.พ. ให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน 3 กองทุนสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร