วิจัยเผยสิทธิสามกองทุนเข้าไม่ถึงยาราคาแพง

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
น.ส.วันทนีย์ กุลเพ็ง นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กล่าวถึงการวิจัยเรื่องการเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติว่างานวิจัยได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษากระบวนการนำนโยบายเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียา จ.(2) หรือยาที่จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่มีผู้ป่วยไม่มากและยามีค่าใช้จ่ายสูงที่อยู่นอกเหนือจากบัญชียาอื่น โดยได้วิจัยทั้ง 3 ระบบหลักประกันคือ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สวัสดิการข้าราชการและประกันสังคมซึ่งพบว่าทั้ง 3 หลักประกันมีการเพิ่มการเข้าถึงยาในบัญชี จ.(2) และมีเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น ซึ่งการวิจัยได้ทำการศึกษาการดำเนินโครงการระบบประกันสุขภาพ และการดำเนินการของโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2550-2553 พบว่าระบบข้าราชการและประกันสังคม ไม่มีข้อกำหนดเป็นการเฉพาะจากระเบียบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั่วไป โดยในช่วงที่ทำการวิจัย พบว่าในส่วนของผู้ป่วยประกันสังคม การที่ไม่มีระเบียบสำหรับการใช้ยาบัญชี จ.(2) ที่จะนำไปใช้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาจะทำให้การเข้าถึงยาเป็นไปได้ยาก เพราะส่วนใหญ่เป็นยาราคาแพง
ด้าน นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ เมธีวิจัยอาวุโสด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กล่าวว่า การเบิกจ่ายยาที่มีราคาสูงของสามกองทุนมีความแตกต่างกัน ประชาชนเข้าไม่ถึงบริการและคนไข้ยังไม่ทราบถึงสิทธิตนเองทำให้ไม่สามารถเรียกร้องได้ จึงจำเป็นต้องมีวิธีจัดการเพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน 3 กองทุนสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร