สปช.จี้ยกเลิกใยหินทันทีก่อภาระรักษา1.2พันล./ปี

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ไทยโพสต์ * สปช.บุกกระทรวงอุตฯ จี้เลิกใยหินไครโซไทล์ ย้ำ WHO ออกเอกสารใยหินอันตรายต้องยกเลิก “สารี” ระบุโรคจากใยหินก่อภาระค่ารักษากว่า 1,200 ล้านต่อปี เตรียมชงเข้ากรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อแก้ปัญหาสินค้าอันตราย
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 พ.ย. ที่กระทรวงอุตสาหกรรม รศ.พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานกรรมาธิการสาธารณสุข สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ประธานกรรมาธิการด้านคุ้มครองผู้บริโภค สปช. และ รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ รองประธานทั้ง 2 ด้านของ สปช. พร้อมด้วยนางสมบุญ ศรีคำดอกแค ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประทศไทย และผู้ประสานงานเครือข่ายยกเลิกใยหินแห่งประเทศไทย หรือทีแบน เข้าพบนายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องการดำเนินการให้เกิดผลทางปฏิบัติในการยกเลิกใยหิน ตามมติคณะรัฐมนตรี 2554 เรื่องสังคมไทยไร้แร่ใยหิน ให้มีการยกเลิกการใช้ใยหิน
โดย รศ.พญ.พรพันธุ์กล่าวว่า กรรมาธิการสาธารณสุขของวุฒิสภาได้เคยศึกษาเรื่องอันตรายของใยหิน ในสมัยตนเป็นสมาชิกวุฒิสภามีการสรุปผลระบุถึงอันตรายของใยหินไครโซไทล์ มีหลักฐานอย่างชัดเจน โดยเฉพาะองค์การอนามัยโลกเสนอว่าทางเดียวที่จะป้องกันอันตรายได้คือ การยกเลิกการใช้ใยหินโดยทันที
รศ.ดร.ภก.วิทยากล่าวว่า ล่าสุดองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกเอกสารเกี่ยวกับใยหินไครโซไทล์ถึงอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพโดยสามารถดูได้ที่ http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/asbestos/en/ เอกสารดังกล่าวแจกแจงปัญหาข้อข้องใจต่างๆ โดยระบุมีผู้เสียชีวิต 107,000 คนต่อปีทั่วโลก ทั้งนี้ นอกจากคนงานในเหมือง ผู้ใช้แรงงานก่อสร้างและรื้อถอนแล้ว ประชาชนทั่วไปอาจจะได้รับอันตรายจากการรื้อถอนวัสดุใยหิน เศษขยะที่มีใยหิน และระหว่างภัยพิบัติที่วัสดุก่อสร้างที่มีใยหินแตกกระจาย ซึ่งสามารถทำให้เกิดอันตรายได้ทั้งสิ้น
น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ประธานกรรมาธิการด้านคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพที่ดูแลประชาชนโดยรัฐ หากไม่มีการยกเลิกการใช้ใยหิน และเกิดอันตรายเจ็บป่วย ระบบหลักประกันสุขภาพจะต้องรักษาคนไทยประมาณ 1,000 คนต่อปี คนละประมาณ 1.2 ล้านบาท คิดเป็นเงิน 1,200 ล้านบาท จะเป็นภาระของระบบด้านการเงินการคลังสุขภาพของประเทศอย่างมาก ดังนั้นจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนที่จะหยุดยั้งอันตรายที่จะเกิดกับประชาชนในอนาคต โดยตนจะได้นำเข้าหารือในกรรมาธิการด้านคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อปฏิรูประบบการตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค.

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร