สปช.นำทัพจี้เลิกแร่ใยหิน

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ / 21 พ.ย. 2557 เวลา 13:35:28 น.

 ที่กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน รศ.พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานกรรมาธิการสาธารณสุข สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ประธานกรรมาธิการด้านคุ้มครองผู้บริโภค สปช. และ รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ รองประธานกรรมาธิการฯ ทั้ง 2 ด้านของ สปช. พร้อมนางสมบุญ ศรีคำดอกแค ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประทศไทย และผู้ประสานงานเครือข่ายยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย หรือทีแบน เข้าพบนายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องการดำเนินการให้เกิดผลทางปฏิบัติในการยกเลิกแร่ใยหินตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปี 2554

รศ.พญ.พรพันธุ์กล่าวว่า กรรมาธิการสาธารณสุขของวุฒิสภาได้เคยศึกษาเรื่องอันตรายของแร่ใยหินและมีการสรุปผลระบุถึงอันตรายของแร่ใยหินไครโซไทล์ไว้ชัดเจนนอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกยังเสนอว่า ทางเดียวที่จะป้องกันอันตรายได้คือ การยกเลิกการใช้แร่ใยหินโดยทันที

ด้าน รศ.ดร.ภก.วิทยากล่าวว่า ล่าสุดองค์การอนามัยโลกได้ออกเอกสารเกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์ถึงอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพ โดยสามารถดูได้ที่ http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/asbestos/en/ เอกสารดังกล่าวแจกแจงปัญหาข้อข้องใจต่างๆ ทุกประเภท โดยระบุมีผู้เสียชีวิต 107,000 คนต่อปีทั่วโลก ทั้งนี้ อันตรายนอกจากคนงานในเหมือง ผู้ใช้แรงงานก่อสร้างและรื้อถอนแล้ว ประชาชาทั่วไปก็อาจจะได้รับอันตรายจากการรื้อถอนวัสดุแร่ใยหิน เศษขยะที่มีแร่ใยหิน และระหว่างภัยพิบัติที่วัสดุก่อสร้างที่มีแร่ใยหินแตกกระจายด้วย

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร