เดินหน้าเขตสุขภาพ สธ.ยึดหลักบริหารร่วม “1 จว. 1 รพ.-1 เขต 1 รพ.” ตั้ง สนง. เขตในปีนี้

Hfocus / Fri, 2014-11-21 19:30 — hfocus

 ปลัดสธ.ประกาศเดินหน้าเขตสุขภาพ จัดตั้งสำนักงานเขตสุขภาพภายในปีนี้ กำชับผู้ตรวจ-นพ.สสจ. ยึดหลักบริหารร่วมตั้งแต่ระดับจังหวัด จนถึงระดับเขต ทั้ง คน เงิน ของ ทำให้เป็น 1 จังหวัด 1 รพ. และ 1 เขต 1 รพ. ตั้งบอร์ด 2 ชุด บอร์ดอำนวยการเขตสุขภาพ ให้ผู้ตรวจเป็นประธาน และบอร์ดเขตบริการสุขภาพ ทำหน้าบริหารงานนำนโยบายสธ.สู่การปฏิบัติ โดยผ่านความเห็นชอบบอร์ดอำนวยการเขตสุขภาพ การันตีคุณภาพบริการประชาชนดีขึ้น ส่วนเรื่องงบอยู่ระหว่างหารือกับสปสช.

21 พ.ย.57  นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ ว่า ได้เน้นย้ำผู้บริหารให้ความสำคัญเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขจะเดินหน้าในปีงบประมาณ 2558 นี้ 4 เรื่อง ได้แก่ 1.เขตสุขภาพ 2.งบประมาณ 3.ธรรมาภิบาล และ 4.การพัฒนากำลังคนและขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้บริหารระดับจังหวัดแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า การดำเนินงานเรื่องเขตสุขภาพ ได้ให้ผู้ตรวจราชการฯ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ยึดหลักการบริหารร่วมและการจัดบริการร่วมกันตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงระดับเขต ทำให้เกิดหนึ่งจังหวัดหนึ่งโรงพยาบาล และหนึ่งเขตหนึ่งโรงพยาบาล ใช้บุคลากร หอผู้ป่วย อุปกรณ์ทางการแพทย์เหมือนเป็นโรงพยาบาลเดียวกันทั้งจังหวัด ทั้งเขต โดยในปีนี้ จะจัดตั้งสำนักงานสาธารณสุขเขตประจำทุกเขต มีผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 2 ชุด ได้แก่

1.คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดในเขตสุขภาพ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกระดับ รพ.สังกัดอื่น เช่นศึกษาธิการ กลาโหม เอกชน และศูนย์วิชาการ รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ประธานสมัชชาประชาชนรวม 32-35 คน มีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะกรรมการ

2.คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ ทำหน้าที่ในการบริหารงานเพื่อนำนโยบายกระทรวงสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ

“ในส่วนงบประมาณในปี 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับสปสช. หลักการที่เน้นหนักคือ ประชาชนจะต้องได้รับบริการไม่ต่ำกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิม” นพ.ณรงค์ กล่าว

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร