สธ.ชง’คลัง’ขึ้นภาษียาเส้น

มติชน ฉบับวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
          เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังพบคณะผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก ซึ่งเข้าติดตามนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย ว่าสถานการณ์การบริโภคยาสูบของไทยในช่วง 6 ปี พบว่าอัตราการบริโภคยาสูบคงที่ ปริมาณผู้สูบบุหรี่ไม่ลดลงจาก 11 ล้านคนมากนัก โดยสัดส่วนการสูบบุหรี่ยังอยู่ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และสถานการณ์ปัญหาอยู่ในชนบทมากกว่าเขตเมือง
นพ.สมศักดิ์กล่าว ว่า เมื่อพิจารณาพบว่าสัดส่วนการสูบยาเส้นเป็นครึ่งหนึ่งของผู้สูบบุหรี่แบบมวน จากการหารือกับองค์การอนามัยโลกในมาตรการต่างๆ ที่ประเทศไทยดำเนินการนั้น ถือว่าขณะนี้ไทยเป็น 1 ในประเทศที่มีมาตรการป้องกันการบริโภคยาสูบในแถวหน้าของโลก แต่เห็นว่าไทยยังต้องเร่งสร้างกลไกต่างๆ เพื่อ ให้สามารถควบคุมการบริโภคในเขตชนบทเพิ่มเติม
“มาตรการที่ องค์การอนามัยโลกแนะนำเพิ่มเติมคือ การเสริมความเข้มแข็งในโครงสร้างระดับจังหวัด เพื่อทำให้มาตรการป้องกันการบริโภคได้ผลยิ่งขึ้น เช่น การบังคับใช้กฎหมาย การให้ความรู้ และการขึ้นภาษียาเส้น ซึ่งจะมีการเสนอต่อกระทรวงการคลังเร็วๆ นี้ โดยคาดว่าจะต้องปรับขึ้นอีกประมาณ 2-3 เท่า และการปรับเรื่องการรณรงค์และให้บริการการเลิกบุหรี่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม สอดคล้องกับมาตรการที่ไทยกำลังทำคือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการบริโภคยาสูบ โดยเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เช่น การห้ามโฆษณาในสื่ออินเตอร์เน็ต ช่องทางการโฆษณาแบบใหม่ๆ การส่งเสริมการขาย เป็นต้น” นพ.สมศักดิ์กล่าว
Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บุหรี่/ยาสูบ/เหล้า และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร