คร.เล็งตรวจวัดแร่ใยหินเฝ้าระวังโรคในโรงงาน

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่โรงแรมเอเชีย ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) กล่าวในการประชุมเรื่อง “เร่งเอเชียขจัดภัยใยหิน หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และสังคม” ว่า มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 เห็นชอบยุทธศาสตร์สังคมไทยไร้แร่ใยหิน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถยกเลิกการนำเข้า การผลิต และการใช้แร่ใยหินได้อย่างจริงจัง ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนี้จะรวบรวมให้หน่วยงานที่มีอำนาจออกนโยบายกำหนดมาตรการยกเลิกการใช้แร่ใยหินในไทย
นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า หลักฐานที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เป็นที่แน่ชัดว่าต้องยกเลิกแร่ใยหิน แต่ยังติดปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ และข้ออ้างที่เกี่ยวข้องกับการเปิดการค้าเสรี แต่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ยืนยันว่าต้องยกเลิกใช้อย่างเด็ดขาด ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แร่ใยหินร่วมในการผลิต 100 แห่ง และมีโรงงานที่ใช้แร่ใยหินเป็นหลักในการผลิต 20-30 อุตสาหกรรม ซึ่ง คร.จะประสานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานและผู้ประกอบการ ในการตรวจวัดแร่ใยหินที่กระจายในอากาศภายในโรงงาน เพื่อให้คำแนะนำในการลดอันตรายให้ต่ำที่สุด รวมทั้งการใช้เครื่องป้องกัน ซึ่งจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่า ในอนาคตจะมีผู้ป่วยเกิดขึ้นประมาณ 100,0000 รายต่อปี ส่วนไทยคาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 5,000-10,000 คน ซึ่งต้องสร้างระบบติดตาม เพื่อให้แรงงานได้รับการตรวจรักษา โดยใน 3 ปีข้างหน้าต้องมีการเก็บข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบ

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร