สช. หนุนรัฐบาลเลิกใช้แร่ใยหินทันที ย้ำชัดไม่เอาสุขภาพประชาชนไปเสี่ยงมะเร็งปอด

สำนักข่าวอิศรา วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตัวแทนเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (Thailand Ban Asbestos Network : T-BAN) นำโดยนางสมบุญ สีคำดอกแค เดินทางมามอบดอกไม้ให้กำลังใจ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สาธารณสุข ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการยกเลิกการใช้แร่ใยหินในผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ที่เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพร้อมยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง “มาตรการสังคมไทยไร้แร่ใยหิน”

กลุ่ม T-BAN ยังขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณารายงานของคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน ที่มี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ซึ่งล่าสุดได้เสนอวาระนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยรายงานฯ สรุปว่า แร่ใยหินชนิดไครโซไทล์ทั้งที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและที่เข้าไปในร่างกายมนุษย์แล้วจะคงสภาพได้นาน ย่อยสลายเองโดยธรรมชาติได้ยาก และสามารถก่อให้เกิดมะเร็งเยื่อหุ้มปอดและมะเร็งปอด จึงขอให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินทุกผลิตภัณฑ์ ตามมติ ครม. ที่มีอยู่ เนื่องจากไม่มีระดับความปลอดภัยใดๆ จากการรับสัมผัสแร่ใยหินไม่ว่าจะชนิดใดก็ตาม และเสนอให้จัดทำยุทธศาสตร์มาตรการระบบเฝ้าระวังโรค การวินิจฉัยโรค และความปลอดภัยในการรื้อถอน ทิ้งและกำจัดขยะที่มีแร่ใยหิน

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้รายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน “มาตรการสังคมไทยไร้แร่ใยหิน” ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ โดยกรรมการแสดงความกังวลว่า กระบวนการยกเลิกการนำเข้า ผลิต และจำหน่าย แร่ใยหินและผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบทุกชนิด เกิดความล่าช้าออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าให้ยกเลิกในปี ๒๕๕๕ มาสองปีแล้ว ทั้งๆ ที่มีมติคณะรัฐมนตรีสั่งการชัดเจนแล้ว เนื่องจากติดขัดขั้นตอนพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นพ.อำพล กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๗ สช. ได้มีหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สนับสนุนสาระสำคัญตามรายงานฯ ของกระทรวงสาธารณสุข และยืนยันการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้รัฐบาลประกาศนโยบายยกเลิกการใช้แร่ใยหินในทุกผลิตภัณฑ์โดยทันที เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อยกเลิกการใช้แร่ใยหินทุกประเภท

“สช. เห็นด้วยกับรายงานฯของกระทรวงสาธารณสุข ที่ขอให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินในทุกผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกที่แสดงจุดยืนในเรื่องนี้ว่า ทางเดียวที่จะขจัดโรคต่างๆที่เกิดจากแร่หิน คือการยกเลิกการใช้แร่ใยหินทุกชนิด”

ที่มา :http://www.isranews.org

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร