สมัชชาสุขภาพบุกยื่น สปช. ชู 5 หลักการปฏิรูปสุขภาพ

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
วันที่ 25 พ.ย. ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 10.00 น. เครือข่ายสมัชชาสุขภาพเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือต่อนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยเสนอหลักการและทิศทางในการปฏิรูประบบสุขภาพภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย ดังนี้ 1.การปฏิรูประบบเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคและการจัดการกับภัยคุกคามสุขภาพ 2. การปฏิรูประบบสุขภาพ 3.การปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ 4.การปฏิรูประบบการเงินการคลังและระบบประกันสุขภาพ และ 5.การปฏิรูปการอภิบาลระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ด้านนายเทียนฉาย กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า ขอบคุณทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีความเป็นห่วง และช่วยการนำเสนอแนวคิดเข้ามา ประเด็นสำคัญเรื่อระบบสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องโอกาสและความเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นคงไม่เพียงแค่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ เพราะเราต้องทำให้เกิดขึ้นและเป็นจริง จึงต้องมีขั้นตอนและกระบวนการอื่นที่นอกจากจะระบุไว้ในรัฐธรรมนูญให้เกิดเป็นมรรคผล และซึ่งใกล้ความจริงที่เราต้องการ ถือเป็นความหวังว่าเราจะทำได้ หากมีประเด็นอะไรที่ดีนอกเหนือจากนี้ให้ส่งมายัง สปช.ได้ เราจะเร่งดำเนินการทันที ทั้งนี้เรื่องที่ยื่นมาเราจะมีหนังสือตอบรับ และผู้ยื่นหนังสือสามารถติดตามขั้นตอนความคืบหน้าในการทำงานได้ตลอดเวลา

Untitled3เสนอแนวทาง กลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ยื่นหนังสือต่อนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อขอมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทย โดยได้เสนอหลักการและทิศทางในการปฏิรูประบบสุขภาพภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย 5 แนวทาง ณ รัฐสภา

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ปฏิรูปประเทศไทย และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร