“ผู้แทนนานาชาติยืนยันแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย”

Untitled1มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ผู้แทนการค้าแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย (Trade Representation of the Russian Federation in Thailand) ร่วมกับศูนย์ ข้อมูลไครโซไทล์ จัดงานเสวนาเชิงวิชาการนานาชาติ SAFE USE IN PRACTICE เรื่อง “นโยบายนานาชาติและหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการใยหินไครโซไทล์” ระดมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ อาทิ บราซิล แคนาดา สหรัฐอเมริกา อินเดียเวียดนาม และประเทศไทย เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและเป็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในด้านนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการการใช้ แร่ใยหินไครโซไทล์ของแต่ละประเทศ
พร้อมหลักฐานชัดเจนจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกว่าแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถใช้ในอุตสาหกรรมได้อย่างปลอดภัยและไม่มีปัญหาด้านสุขภาพMr.Igor Kruchinin ผู้แทนการค้าแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย กล่าวว่าในนามผู้แทนการค้ารัสเซียประจำประเทศไทย เราตระหนักถึงปัญหาความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในประเทศไทย พร้อมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจไปยังทุกภาคส่วนว่าแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์ในประเทศไทยมีการใช้ในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน ซึ่งถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมมากมาย อีกทั้งที่ผ่านมาไม่เคยมีการพบผลกระทบทางด้านสุขภาพของคนไทยที่มาจากการใช้แร่ใยหิน
“การเสวนาครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ประเทศต่างๆที่มีการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ได้มาแลกเปลี่ยนกระบวนการควบคุมดูแลการใช้แร่ใยหินให้มีความปลอดภัยในแต่ละประเทศ
และเพื่อเป็นการยืนยันว่าแร่ใยหินไครโซไทล์นั้นสามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัย”ศาสตราจารย์ ฌาคส์ ดันนิแกน (Prof. Jacques Dunnigan) นักวิชาการอิสระ ประเทศแคนาดากล่าวว่า การใช้งานและข้อกำหนดของ WHO ได้สรุปออกมาแล้วว่าแร่ใยหินแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน จึงควรจัดให้มีการควบคุมดูแลที่แตกต่างกัน ในขณะที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ระบุไว้ว่า แร่ใยหินชนิดไครโซไทล์สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจากประสบการณ์กว่า 30 ปี ไม่พบผู้ป่วยที่เกิดจากแร่ใยหิน ไครโซไทล์แต่อย่างใด นอกจากนี้ในปี พ.ศ.2529 องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (USEPA) สั่งให้แบนแร่ใยหินทุกชนิดในอเมริกา แต่ทั้งนี้ “ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาในปีพ.ศ.2534 ว่าอนุญาตให้นำเข้าไครโซไทล์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมได้ ภายใต้การควบคุมของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมวัตถุมีพิษ เนื่องจากไครโซไทล์สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย
และมีข้อมูลหลักฐานไม่เพียงพอที่สนับสนุนให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินในอเมริกา”นายวิเวก จันดราเรา ศรีปาล (Mr. Vivek Chandra RaoSripalle) รองประธานด้านอาชีวอนามัยบริษัท HIL จำกัด กล่าวว่า อินเดีย มีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการในการกำหนดนโยบายและมาตรการการดูแลการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ เช่น การควบคุมดูแลคนงานและ แผนปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในโรงงาน ตรวจเช็คสุขภาพทั้งของคนงานในโรงงานและผู้คนที่อาศัยบริเวณรอบๆโรงงานทุกปี ที่ผ่านมาก็ไม่เคยพบผู้ป่วยจากแร่ใยหินไครโซไทล์ ซึ่งที่ผ่านมาอินเดียถูกกดดันและมีการพยายามจะให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์”แต่ที่สุดแล้วศาลสูงในอินเดียพิพากษาไม่อนุญาตให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์
แต่ระบุว่าให้มีการใช้อย่างปลอดภัยภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ”ศาสตราจารย์ คลอดิโอ ซเคลีย (Prof.ClดudioScliar) อดีตเลขาธิการด้านธรณีวิทยา กระทรวงการเหมืองแร่และพลังงาน ประเทศบราซิล กล่าวว่า บราซิลได้มีการออกนโยบายสาธารณะโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดทำคู่มือการใช้แร่ใยหิน ไครโซไทล์อย่างปลอดภัย เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหินเรื่องกฎข้อบังคับของการใช้แร่ใยหินให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ การดูแลสุขภาพของคนที่มีความใกล้ชิดกับแร่ใยหินแม้กระทั่งคนงานที่ลาออกไปแล้วก็ยังคงได้รับการดูแลและเรียกกลับมาตรวจสุขภาพเป็นประจำนอกจากนี้มาตรฐานในโรงงานจะต้องได้รับการตรวจสอบทุกๆ 2-3, 6 เดือน หากโรงงานใดไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะถูกปิดทันที
“บราซิลมีประชากรที่ใช้หลังคาแร่ใยหินเฉลี่ย 25 ล้านครัวเรือน ซึ่งมีการทำวิจัยในกลุ่มผู้อยู่อาศัย
จำนวน 550 คน เป็นเวลา 15 ปี ผลการศึกษาระบุไม่พบปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะเหมืองคานาบราวาซึ่งเป็นหนึ่งในเหมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่รอบเหมืองหนาแน่น
แต่ก็ไม่เคยพบว่าแร่ใยหินไครโซไทล์จะเป็นสาเหตุของปัญหาทางสุขภาพ”
สามารถดูรายละเอียดงานเสวนาเชิงวิชาการนานาชาติ SAFE USE IN PRACTICE เพิ่มเติมได้ที่ http://www.chrysotile.co.th

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร