รมช.สธ.เปิดแผน’กองทุนร่วมจ่าย’

มติชน ฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ว่าที่ประชุมหารือประเด็นการปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย โดยมีความห่วงใยในระบบการเงินการคลังกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แม้จะมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพียงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (จีดีพี) แต่ต้องเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน
“รัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายร่วมจ่าย ณ จุดบริการ เพราะการเรียกเก็บเงินกับประชาชนจะส่งผลกระทบมาก แต่มีการศึกษาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่า ควรมีกองทุนร่วมจ่ายแทนประชาชน โดยกองทุนนี้จะเป็นการเก็บเบี้ยเพิ่มในกลุ่มคนที่มีฐานะทางการเงินดี ซึ่งการเก็บเบี้ยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มคนรวยที่สุดในประเทศมีประมาณร้อยละ 1 หรือประมาณ 6 แสนคน ยกตัวอย่างเช่น อาจจะขอเก็บเบี้ยคนกลุ่มนี้วันละ 100 บาท ในแต่ละปีจะได้เบี้ย จำนวน 18,000 ล้านบาท และ 2.กลุ่มคนฐานะทางการเงินรองลงมาอีกประมาณ 6 ล้านคน อาจจะเก็บวันละ 10 บาท จะได้เบี้ยอีก 18,000 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งหมดจะได้เบี้ยเข้ากองทุน 36,000 ล้านบาท จากประชาชนประมาณร้อยละ 10 ที่มีกำลังจ่าย ถือเป็นการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขเพื่อนำมาช่วยในระบบบริการสุขภาพ” นพ.สมศักดิ์กล่าว และว่า แนวทางนี้เป็นเพียงการศึกษาเท่านั้น แต่หากประเทศไทยต้องมีกองทุนลักษณะนี้ ยังมีหลายคนเสนอว่าอาจจะเก็บจากภาษีหุ้น หรือการขอให้จ่ายเป็นเบี้ยรายปี แต่จะต้องออกเป็นกฎหมายบังคับใช้
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเสนอกองทุนร่วมจ่ายแทนประชาชนเข้าสู่การปฏิรูปประเทศด้วยหรือไม่ นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า เชื่อว่า สปช.อาจมีการนำเสนอเพื่อเตรียมพร้อมเผื่อไว้ในอนาคต

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ระบบประกันสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร