สธ.ลุยพัฒนาทีม “หมอครอบครัว” ลดรักษารพ.ใหญ่

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2557
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการเดินหน้าปรับระบบสุขภาพทศวรรษใหม่ว่า เพื่อให้ระบบบริการสุขภาพครอบคลุมยิ่งขึ้น และเน้นการ ส่งเสริมป้องกันโรค สธ.จึงมีนโยบายจัดตั้งทีมหมอครอบครัวขึ้น ทำหน้าที่ดูแลปัญหาสุขภาพของทุกคนในครอบครัว มุ่งเน้นการ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค จะเป็นทีมแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหลัก พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สุขภาพต่างๆ จะให้โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.) มาร่วมกันทำงานเป็นทีม รวมพลังกันดูแลชาวบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ชาวบ้านมั่นใจ ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ลดความแออัด เป็นต้น
หลักการพัฒนาทีมหมอครอบครัวจะมี 2 วิธี คือ 1. ฝึกอบรมหมอที่มีในระบบก่อน โดยให้หมอในโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) แต่ละแห่งเป็นหัวหน้าทีมหมอครอบครัว ด้วยการจัดอบรมเพื่อให้ได้วุฒิบัตรสาขาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ขณะนี้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพียง 5,000 คน หากต้องการสร้างทีมหมอครอบครัวจำนวน 3 หมื่นทีม จะมีหมอครอบครัวที่เป็นหัวหน้าทีมในสัดส่วน 1 คนต่อ 6 ทีม ซึ่ง รมว.สาธารณสุขจะเจรจากับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อผลิตหมอครอบครัว โดยจะให้รพช.เป็นฐาน
“รายละเอียดของการจัดทีมหมอครอบครัว ขณะนี้อยู่ระหว่างการวางเกณฑ์ และตั้งเป้าระยะการทำงานออกเป็นระยะต่างๆ โดยจะมีการแถลงข่าวภายในสัปดาห์หน้า ก่อนจะเดินหน้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพราะเรื่องนี้ สธ.ทำงานฝ่ายเดียวอาจไม่ได้ ซึ่งคาดว่าอาจมีการพิจารณาจัดทำเวิร์กช็อปที่ทำเนียบรัฐบาล ต่อไป” นพ. สมศักดิ์ กล่าว
อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมหมอครอบครัวขึ้น โดยมี นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สาธารณสุข เป็นประธาน มี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.เป็นรองประธาน

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร