อัมมารเบรกแนวคิดตั้งกองทุนร่วมจ่าย

มติชน ฉบับวันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2557
นายอัมมาร สยามวาลา ประธานคณะกรรมการประสานระบบสุขภาพแห่งชาติ 3 กองทุน (กองทุนหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) กองทุนสวัสดิการข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม) กล่าวถึงกรณีที่ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ.) เสนอให้มีการตั้งกองทุนร่วมจ่ายแทนประชาชนในระบบบัตรทอง โดยใช้งบประมาณที่มาจากภาษีผู้มีฐานะทางการเงินดี ว่า ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ เพราะต้องใช้งบจากรัฐเหมือนเดิม และไม่เห็นด้วยกับการเก็บเงินภาษีพิเศษใดๆ เพราะการเก็บภาษีอะไรก็ตามควรเข้าเป็นภาษีรวม เพื่อการใช้จ่ายรอบด้าน รวมถึงการนำภาษีบางส่วนมาใช้สำหรับงานรักษาพยาบาล จริงๆ แล้ว เงินสำหรับรักษาพยาบาลในระบบบัตรทองขึ้นไม่มากแต่ขึ้นทุกปี ปีหนึ่งอยู่ที่ 5,000-10,000 ล้านบาท เพราะจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น จำเป็นต้องใช้บริการสุขภาพมากขึ้น และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรในระบบสาธารณสุข ทั้งนี้ ที่ผ่านมาที่เห็นว่างบบัตรทองมีปัญหาเป็นเพราะรัฐบาลขี้เหนียว แช่แข็งงบบัตรทองเอาไว้หลายปี ทั้งๆ ที่งบประมาณด้านสุขภาพควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน 3 กองทุนสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร