ภาพข่าว: นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์

Untitled2พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 02 – 04 ธันวาคม พ.ศ. 2557
นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีอาจารย์จักรกฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประธานคณะทำงานบริหารสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ พัฒนะพิชัย ผู้แทนสื่อมวลชนกาญจนบุรี เมื่อวันที่๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีงานนี้มีภาคเครือข่ายจำนวนมาก ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ประชาสังคม เอกชนและสื่อมวลชน มาร่วมแสดงความคิดเห็น ประเด็นละ ๑ คน เพื่อเข้าร่วมเวทีประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ในวันที่ ๒๔-๒๖ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน NHA57 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร