เล็งบุกรัฐสภาเสนอยุบ”3กองทุน” โยกประกันสังคมใช้สิทธิบัตรทอง

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ASTVผู้จัดการรายวัน – กลุ่มคนรักหลักประกันฯ เตรียมบุกรัฐสภา เข้าพบ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เสนอยุบรวม 3 กองทุน โยกสิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคมไปใช้สิทธิเดียวกับบัตรทอง พร้อมย้ายเงินสมทบจากรัฐ 7,000-10,000 ล้านบาท ให้ สปสช.บริหาร ส่วนเงินสมทบผู้ประกันตนเข้ากองทุนชราภาพ
วานนี้ (1 ธ.ค.) น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า วันที่ 2 ธ.ค. เวลา 12.00 น. กลุ่มคนรักหลักประกันฯ เตรียมเดินทางไปยังอาคาร 1 ชั้น 1 ที่รัฐสภา เพื่อเข้าพบ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมาธิการ เพื่อยื่นข้อเสนอพิจารณารวมกองทุนสุขภาพทั้ง 3 กองทุน คือ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ โดยเบื้องต้นให้ย้ายผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมกว่า 10 ล้านคนไปใช้สิทธิเดียวกับประชาชนในระบบบัตรทอง พร้อมกับโอนเงินงบประมาณในส่วนที่ภาครัฐต้องจ่ายให้กับคนกลุ่มนี้ประมาณ 7,000-10,000 ล้านบาท หรือ 1 ใน 3 ของที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม ไปให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็น ผู้บริหาร ส่วนเงินที่ผู้ประกันตนเองจ่ายทุกเดือนไม่ต้องโอนตามมา แต่ให้เอาไปเข้ากองทุนชราภาพเพื่อที่ในอนาคตหลังเกษียณผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยมากขึ้น
“นอกจากนี้ ยังจะเสนอให้พิจารณาโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐที่มีความพร้อมแยกตัวออกมาจากการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และให้เป็นองค์การมหาชน บริหารงานแบบอิสระเช่นเดียวกับ รพ. บ้านแพ้ว ด้วย ตามแนวทางกระจายอำนาจ” น.ส. สุรีรัตน์ กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่าข้อเรียกร้องมีการผลักดันมานาน แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) อาจไม่ยอมส่งงบ น.ส.สุรีรัตน์ กล่าวว่า ที่เสนอตอนนี้เพราะเห็นเป็นช่วงของการปฏิรูป ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกันตนค่อนข้างน่าเห็นใจ เพราะสิทธิประโยชน์น้อยกว่ากลุ่มอื่น ทันตกรรมเบิกได้นิดเดียว ส่วนโรคราคาแพงต้องมีการพิจารณาเป็นรายกรณีซึ่งยุ่งยาก อันเป็นผลมาจากการบริหารจัดการกองทุนที่ให้งบรายหัวทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกไปให้โรงพยาบาลจัดการเลยครั้งเดียว ทำให้ผู้ประกันตนแทนที่จะได้รับบริการเต็ม กลับไม่ได้รับ ส่วนข้าราชการนั้นยังไม่ทราบ แต่ข้าราชการก็ต้องรู้ว่าตัวเองได้รับสิทธินั้นในฐานะเป็นลูกจ้างของรัฐ ซึ่งรัฐต้องดูแลทุกคนให้เท่าเทียมกัน
น.ส.สุรีรัตน์ กล่าวว่า ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่จะเดินทางไปยังรัฐสภา ทางกลุ่มจะยื่นหนังสือต่อ พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตนพันธุ์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข และ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อร่วมกันผลักดันเรื่องนี้ด้วยในเวลา 10.00 น.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน 3 กองทุนสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร