คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2557
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เตรียมผลักดัน 6 นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ปี 2557 ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูปสังคมสุขภาวะ” หลังจากได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ตัวแทน 234 กลุ่มเครือข่ายทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานย่อยกว่า 1,500 หน่วยงาน โดยในปีนี้มีระเบียบวาระที่จะต้องพิจารณาทั้งหมด 6 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว จากปัจจัยเสี่ยง, การจัดการสเตียรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย, การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ, การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน, การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย, ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ วันที่ 24-26 ธ.ค. ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน NHA57 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร