ปชช.จี้รวม3กองทุนสุขภาพหนุน’ผู้ประกันตน’เท่าเทียม

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2557
กลุ่มคนรักหลักประกันฯเข้าพบ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เรียกร้องยุบรวม 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ เพื่อความเท่าเทียม ชี้ต้องทำ ยุคนี้เพื่อ’ผู้ประกันตน’
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพกว่า 30 คน นำโดย น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่ม เข้าพบนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่รัฐสภา เพื่อยื่นหนังสือขอให้มีการพิจารณารวม 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐเป็นกองทุนเดียว
น.ส.สุรีรัตน์กล่าวว่า ได้ขอให้บรรจุในร่างรัฐธรรมนูญว่าสิทธิในการรับบริการด้านสุขภาพจะต้องเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนทุกคน และถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องปฏิรูประบบสุขภาพจริงจัง โดยต้องให้สิทธิการรักษาพยาบาลทั้ง 3 กองทุน คือ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ต้องอยู่ในกองทุนเดียว เพื่อให้ได้มาตรฐานการรักษาเดียวกันหมด ส่วนประกันสังคมที่มีการจ่ายเพิ่มก็ต้องมีการเพิ่มเฉพาะกรณีไป สำหรับการบริหารจัดการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการจากทุกฝ่าย โดยมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นเลขานุการ เนื่องจากมีความชำนาญในการบริหารกองทุนสุขภาพ
รศ.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา กล่าวถึงสิทธิ รักษาพยาบาลของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ว่า แตกต่างจากสิทธิอื่นๆ เพราะกรณี พนักงานมหาวิทยาลัย เดิมเคยเป็นข้าราชการได้สิทธิรักษาพยาบาลแบบราชการ แต่เมื่อปี 2542 รัฐบาลมีมติให้บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทดแทนอัตราข้าราชการ ปัจจุบันมีประมาณ 1 แสนคน ต้องไปอยู่ในระบบประกันสังคม ทำให้พบว่าในการใช้สิทธิประกันสังคมมากว่า 15 ปี ด้อยกว่าระบบราชการอย่างมาก ทั้งๆ ที่จ่ายเงินเข้าระบบมากกว่า จึงเห็นด้วยกับกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ โดยเฉพาะการแยกกองทุนรักษาพยาบาลผู้ประกันตนออกจาก สปส.เพราะที่ผ่านมา ชัดเจนแล้วว่าไม่ดีเทียบเท่าสิทธิอื่น
“เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่กลุ่มประสานงานได้เข้าพบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อขอให้แปรญัตติร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ…. ฉบับปรับปรุงใหม่ โดยขอให้เปิดทางให้มีการตั้งกองทุนใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนทุกคน ประกอบกับศูนย์ประสานงานมองว่าในรัฐบาลยุคนี้สามารถทำได้ จึงควรตัดสินใจเรื่องนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกคน” รศ.วีรชัยกล่าว

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน 3 กองทุนสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร