ยื่นข้อมูลกมธ.ลดเหลื่อมล้ำสังคม

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่รัฐสภา เครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพและรัฐสวัสดิการ นำโดยนางสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ได้ยื่นข้อมูลเรื่องประกันสุขภาพต่อ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคมชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เนื่องจากเครือข่ายฯได้รวมตัวกันตั้งแต่ปี 2543 เพื่อระดมรายชื่อเสนอกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมมาโดยตลอด 13 ปี รวมถึงผลักดันให้เกิดหลักประกันทางสังคมในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำ
ด้าน นพ.อำพล กล่าวว่า บ้านเมืองเรามีทั้งเรื่อง ความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรม และความขัดแย้งต่างๆ แต่อีกมุมหนึ่งบ้านเมืองก็มีสิ่งดี ๆ เรามีความหวังว่าอนาคตบ้านเมืองจะดีกว่านี้ในเรื่องหลักประกันสุขภาพที่มีการพัฒนามาเป็นระยะ ๆ แต่ยังไม่ถึงที่สุดจะต้องมีการพัฒนากันต่อไป ตอนนี้บ้านเมืองของเราพูดถึงเรื่องการปฏิรูป สปช.จึงมีหน้าที่เป็นกลไกอันหนึ่งในการเชื่อมโยงให้เกิดการขบคิดในเรื่อง การปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่าง ๆ แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่พลังของคนไทยทุกภาคส่วน ที่ให้ความสำคัญต่อบ้านเมืองต่อการขับเคลื่อนการระดมความคิดดี ๆ ต่อชาติบ้านเมือง จากนี้ไปคณะกรรมาธิการฯจะนำข้อเสนอดังกล่าว เข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ด้วย.

โฆษณา

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ปฏิรูปประเทศไทย และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร