สช.หนุนรัฐพัฒนาทางจักรยานทั่วประเทศ

Untitled5

โพสต์ทูเดย์ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
สช.เจาะประเด็น สร้างสุขภาวะนักปั่นระดับชุมชนหนุนรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาทางจักยานทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวที สช. เจาะประเด็น ครั้งที่5/2555 เรื่อง”สุขภาวะบนหลังอาน จักรยานคนเมือง” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมนาได้แก่ ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย, นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย, นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, นายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญด้านก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท และนายชัยยุทธ โล่ธุวาชัย ผู้ก่อตั้งชมรมจักรยาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 มีมติเรื่อง “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” แล้ว มติดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น จนมาถึงรัฐบาลปัจจุบันที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยประกาศสนับสนุนนโยบายการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของประชาชน และมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่ออย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ การรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้จักรยานในวิถีประจำวัน ควรมุ่งเน้นกลุ่มชาวบ้าน คนในชุมชน หรือประชาชนทั่วไปเป็นหลัก เนื่องจากการวิจัยพบว่าประชาชนกลุ่มนี้จะใช้จักรยานในการเดินทางระยะใกล้ๆ ไม่เกิน 3 กิโลเมตร ซึ่งนับเป็นคนกลุ่มใหญ่และมีจำนวนมากกว่าผู้ที่ใช้จักรยานเพื่อออกกำลังกาย โดยเชื่อว่าเมื่อคนกลุ่มใหญ่นิยมใช้จักรยานแล้ว จะสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือระบบได้ในที่สุด

“การพัฒนาโครงสร้างและเส้นทางจักรยานในชุมชนต่างๆ เป็นเรื่องที่ภาครัฐควรสนับสนุนอย่างเร่งด่วน เพราะปัจจุบัน ยังมีเมืองหรือพื้นที่ที่ดำเนินการในเรื่องนี้ไม่มากนัก อาทิ กทม. หรืออำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นต้น ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ จึงควรหันมาใส่ใจประเด็นนี้อย่างเป็นระบบมากขึ้น”

นายสุธน อาณากุล ผู้อำนวยการ สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจร และขนส่ง กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ที่ผ่านมา กทม.ขยายเส้นสร้างทางจักรยานมาโดยตลอด ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 31 เส้นทาง และกำลังขยายเพิ่มเติม โดยเฉพาะบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดระบบการจราจรและการจอดรถ ไม่ให้เป็นอุปสรรคบนเส้นทางจักรยาน 12 เส้นทาง ระยะทาง 8 กม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการขี่จักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ไปพร้อมกับการรักษาความงดงามของโบราณสถาน และทัศนียภาพรอบเกาะฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับผู้ประกอบการบริษัททัวร์ เพื่อให้จอดรถในบริเวณอื่นแทน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปและคนกทม.

ส่วนการคืนพื้นที่ทางเท้าจากหาบเร่แผงลอยและการจัดการจราจรในกทม.ทั้งหมด เป็นอีกแนวทางที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนเดินและขับขี่จักรยานไปพร้อมกันด้วย รวมถึงยังมีแผนจะจัดที่จอดรถจักรยานเพิ่มเติมบริเวณสถานีรถไฟฟ้าและขยายโครงการปันปั่นหรือสถานีให้เช่าจักรยานกระจายในพื้นที่ต่างๆมากขึ้น

นายสุธน กล่าวอีกว่า การมีผู้ใช้จักรยานเพิ่มขึ้นจะเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะผลักดันให้หน่วยงานต่างๆเร่งทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับและออกกฎหมายจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้จักรยาน รวมทั้งปัญหาการจราจรติดขัด จะชวนให้คนหันมาใช้จักรยานในการเดินทางมากขึ้นด้วย ทั้งนี้การใช้ทางร่วมกันของรถ จักรยาน และคนเดินเท้า รวมถึงการเคารพกติกาของทุกฝ่าย จะเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

นายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญด้านก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ทช. ได้สนับสนุนโครงสร้างเส้นทางใช้จักรยานอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
1.เส้นทางจักรยานที่เชื่อมโยงในชุมชน ซึ่งส่วนมากจะใช้ไหล่ทางของถนนที่มีอยู่เดิม และปรับปรุงให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้จักรยาน เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ซึ่งมีถนนตัดผ่านระหว่างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอต่างๆ สามารถไปมาหาสู่กันได้ตามปกติ และ

2.เส้นทางจักรยานเพื่อสันทนาการ สนับสนุนการท่องเที่ยว การออกกำลังกาย แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ชื่นชมทัศนียภาพสองข้างทาง เช่น บริเวณหาดคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น

ที่ผ่านมา ทช. ได้ดำเนินการเส้นทางจักรยานไปแล้วจำนวนมาก ได้แก่ ในพื้นที่ภาคใต้ระยะทาง 48 กิโลเมตร, ภาคกลาง 91 กิโลเมตร และภาคตะวันออก 100 กิโลเมตร ขณะที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 26 กิโลเมตร รวมแล้วคิดเป็นระยะทางทั้งสิ้น 265 กิโลเมตร

นายสุรพันธุ์ กล่าวว่า ในการพัฒนาเส้นทางจักรยาน ทช. ต้องประชุมร่วมกับเจ้าของที่ดิน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทั้ง ๒ ข้างทาง ว่าเห็นด้วยหรือไม่ในการขยายไหล่ทาง เพื่อขอใช้พื้นที่ประมาณ 1.5 เมตร สำหรับให้จักรยานวิ่งได้ ซึ่งชุมชนส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่ที่ผ่านมาก็มีบางชุมชนคัดค้าน เช่นบริเวณข้างทางเป็นทำเลค้าขาย เกรงว่ารถยนต์จะจอดซื้อสินค้าไม่ได้ ดังนั้น การพัฒนาเส้นทางจึงขึ้นกับความมือกับประชาชนแต่ละกลุ่มด้วย

“ทช. พร้อมจะพัฒนาเส้นทางจักรยานอย่างเต็มที่ ตามศักยภาพที่เราสามารถดำเนินการได้ โดยเป้าหมายหลักคือเน้นช่วยเหลือชาวบ้านให้มีเส้นทางขับขี่จักรยาน ระหว่างหมู่บ้าน ตำบล ชุมชน เช่นไปทำบุญที่วัดหรือขี่จักรยานเพื่อสุขภาพเป็นหลัก แทนที่จะใช้มอเตอร์ไซค์ซึ่งมีอันตรายจากรถที่วิ่งด้วยความเร็ว”นายสุรพันธุ์ กล่าว.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน จักรยาน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร