ส.โรคภูมิแพ้ยื่น’สธ.-สนช.’ติงร่างกม.อาหารเด็กปิดกั้น

มติชน ฉบับวันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ นายกสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ถึงร่าง พ.ร.บ.อาหารเด็กว่า ตนส่งความเห็นและข้อเท็จจริงไปยังอธิบดีกรมอนามัย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รัฐมนตรีว่าการ สธ. และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว เพราะร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีปัญหาค่อนข้างมาก มีการปิดกั้นการศึกษาการวิจัยของบุคลากรและถือว่าปิดช่องทั้งหมดทำให้เด็กเสียโอกาส รวมทั้งไม่มีข้อยกเว้นสำหรับเด็กป่วย เด็กกำพร้า เด็กเล็กที่แพ้โปรตีนนมวัว และเด็กที่กินนมแม่ตั้งแต่เกิดขวบแรก ขณะเดียวกันไม่มีการพูดถึงเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่เด็กไม่ได้กินนมแม่ ซึ่งร่างกฎหมายนี้ห้ามพูดถึงทั้งหมด ข้อเท็จจริงที่ได้เขียนไปนั้นเพื่อป้องกันสิทธิเด็กป่วยด้วย ทั้งนี้ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็มีสถานรับเลี้ยงเด็กที่ต้องรับบริจาคนมด้วย
พญ.จรุงจิตร์กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีข้อห้ามเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ ทั้งที่ข้อเท็จจริงต้องให้ความรู้ แต่ไม่เปิดโอกาสให้มีการให้ความรู้ต่อประชาชน ให้บุคลากรทางการแพทย์ อาจทำให้ถูกครอบงำความรู้หดหายลงได้ รวมทั้งยังไม่ให้มีการทำวิจัย มีการกดดันบุคลากรที่ทำงานใกล้คนไข้ด้วย จึงเป็นการปกปิดหลายเรื่อง ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ผู้ร่างคับแคบ ใจแคบครอบงำสิทธิผู้อื่น ไม่ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและทางการศึกษา ขณะเดียวกันแพทย์ที่ทำงานต่างจังหวัด โดยไม่ได้เป็นกุมารแพทย์แต่อยู่ใกล้ชิดเด็กนั้นก็ยังไม่รับรู้ข้อมูลร่าง พ.ร.บ.นี้ เพราะมีการปิดกั้น ทั้งนี้ สมาคมเสนอให้ยกเว้นการศึกษาวิจัยออกไปก่อน แต่ไม่รู้ว่าจะได้รับตอบสนองหรือไม่ หาก พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะมีผลกระทบวงกว้างต่อคนดูแลเด็กจำนวนมาก
“เขายังมองไม่ชัดเจน ตั้งเป้าสูงเกินเหตุ ไม่มองสภาพความเป็นจริง เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากถ้า พ.ร.บ.นี้ออกมา เช่น หมอที่ไม่ใช่กุมารแพทย์ อยู่ในต่างจังหวัดแต่ต้องดูแลเด็ก อาจได้รับผลกระทบ ซึ่งนมไม่ใช่ยาบ้า ไม่ใช่ยาเสพติด พ่อแม่มีวิจารณญาณที่จะพิจารณาเรื่องนี้” พญ.จรุงจิตร์กล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เด็กเล็ก และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร