คืนความสุขให้ชุมชน ด้วยธรรมนูญสุขภาวะร.ร.

Untitled6มติชน ฉบับวันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2557
“อยากให้ผู้ใหญ่ไม่ทะเลาะกัน หันมาดูแลลูกหลานให้มีความสุข…”เสียงสะท้อนจากน้องๆ นักเรียนระดับประถมศึกษา ที่นำมาติดบอร์ดในกิจกรรมเวที “คืนความสุขให้ชุมชน ด้วยธรรมนูญสุขภาวะโรงเรียนเพื่อลูกหลานของเรา” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 (สพป.รบ.2) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี บอกเล่าให้ทุกคนได้รู้ว่า…ถึงเวลาที่ “ผู้ใหญ่” ต้อง “เปลี่ยน”
การขับเคลื่อนสร้างสุขภาวะในโรงเรียน เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ สช. กระทรวงศึกษาธิการ ครูและนักเรียนจากโรงเรียนกว่า 60 แห่งภายใต้สังกัด สพป.รบ.2 รวมถึงผู้ปกครอง ชุมชน และพระสงฆ์ เพื่อร่วมกันสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในโรงเรียน โดยมี “ธรรมนูญสุขภาพ” เป็นเครื่องมือจากการร่วมแรงร่วมใจเดินไปสู่การสร้างสุขภาวะเพื่อชุมชน
สุรศักดิ์ แผลงเดชา นักเรียนชั้น ป.5 ร.ร.วัดระฆังทอง จ.ราชบุรี บอกว่า “ธรรมนูญสุขภาวะโรงเรียน” คือ การทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามให้เกิดสุขภาวะทั้งกาย จิต สังคมและปัญญา เคยมีประสบการณ์คนในครอบครัวทะเลาะกันเรื่องที่ดิน การทำมาหากินและตกลงกันไม่ได้ จนลุงต้องย้ายจากบ้านไป ทำไมไม่คุยกันและวางกติกา ขีดเส้นให้รู้ว่าที่ดินของใคร จะได้ไม่ทะเลาะกัน
ขณะที่ พัชราพร ฐิติพิสุทธิพงศ์, สุพรรษา มีใย และ สุภาวัฒน์ โพธิ์เงิน นักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.วัดหนองมะค่า จ.ราชบุรี น้องๆ ทั้งสามเป็น อย.น้อยประจำโรงเรียน เล่าว่า สุขภาวะหมายถึงสุขภาพ อาหาร และการออกกำลังกาย อยากให้ทุกคนห่วงสุขภาพตนเอง หากกินอะไรตามใจปาก ผลจะเกิดในระยะยาว แม้แต่เด็กก็เป็นโรคได้
อธิวัฒน์ พันธุ์ประชา ผู้อำนวยการ สพป.รบ. 2 บอกว่า “ธรรมนูญสุขภาพ” เป็นเครื่องมือช่วยสร้างความร่วมมือ ของทุกภาคส่วนในการวางกติการ่วมกันเพื่อสร้างสุขภาวะ ให้เกิดขึ้นทั้งในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเวทีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย “คืนความสุขให้ชุมชน ด้วยธรรมนูญสุขภาวะโรงเรียน เพื่อลูกหลานของเรา” บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการตั้งคณะทำงานจัดทำธรรมนูญสุขภาวะโรงเรียน
จากนี้จะเข้าสู่กระบวนการสำรวจข้อมูล ทุนทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม รากเหง้าที่สำคัญ เพื่อเก็บรวบรวม และนำมาใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน สุดท้ายคือพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาวะโรงเรียนเพื่อลูกหลานของเรา ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป
การปลูกฝังธรรมนูญสุขภาวะในโรงเรียนได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ที่เหลือต้องอาศัยทุกคนมาช่วยกันสร้างความฝันในการสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นจริงในระบบการศึกษา

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร