ภาพข่าว: คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ: เดินหน้า

Untitled1

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เจษฎา มิ่งสมร ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่7 กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและ ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย.แถลงข่าวการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิดเดินหน้าสมานฉันท์ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ เมื่อวันก่อน

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
ข้อความนี้ถูกเขียนใน NHA57 คั่นหน้า ลิงก์ถาวร