ชง3กองทุนมาตรฐานเดียว เสนอตั้งองค์กรลดเหลื่อมล้ำรักษาพยาบาลกำหนดสิทธิประโยชน์กลาง/4เดือนชัด

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557
โพสต์ทูเดย์ จ่อตั้งองค์กรอิสระใหม่ ทำหน้าที่กำหนดสิทธิประโยชน์กลาง 3 กองทุน คาด 4 เดือนเห็นรูปธรรม
นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช. กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เตรียมเสนอคณะกรรมการประสานงาน 3 กองทุนสุขภาพ ซึ่งมีนายอัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เป็นประธาน ให้จัดตั้งองค์กรกลาง ทำหน้าที่กำหนดสิทธิประโยชน์กลาง 3 กองทุนสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสิทธิการรักษาพยาบาล
ทั้งนี้ จะใช้เวลา 4-5 เดือน เพื่อจัดทำ พ.ร.บ.จัดตั้งองค์กรใหม่ และจะ นำเสนอไปยังคณะกรรมการประสาน 3 กองทุน รวมถึงเสนอไปยังรัฐบาล และสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ปีในการจัดตั้ง ซึ่งจะให้ทันรัฐบาลชุดนี้
สำหรับรูปแบบดังกล่าว ได้มาจากองค์กรกลางในการจัดการระบบสุขภาพของประเทศเบลเยียมที่มีกองทุนสุขภาพจำนวนมาก แต่ใช้รูปแบบองค์กรกลางมาต่อรองและกำหนดสิทธิประโยชน์ ซึ่งสามารถสร้างความเท่าเทียมในสิทธิประโยชน์ของแต่ละกองทุน
นพ.วินัย กล่าวว่า ทั้งกรมบัญชีกลาง สปส. และ สปสช.เห็นตรงกันว่า หลักการดังกล่าวน่าจะสามารถปรับใช้กับประเทศไทยได้ แม้ว่าความเป็นอิสระของแต่ละกองทุนจะลดลงแต่จะลดความเหลื่อมล้ำในสิทธิการรักษาพยาบาลได้จริง
อย่างไรก็ตาม องค์กรกลางนี้จะกำหนดสิทธิประโยชน์เฉพาะเรื่องการรักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกองทุนชดเชย หรือกองทุนชราภาพของ สปส.
นอกจากนี้ ที่ประชุมร่วมกันระหว่าง 3 กองทุนสุขภาพ ยังเห็นตรงกันอีกว่าควรเดินหน้าการจัดทำเคลียริงเฮาส์ระดับชาติเพื่อติดตามข้อมูลด้านสุขภาพ และจัดสรรงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยแต่ละกองทุน โดยจะอยู่ในโครงสร้างเดียวกันกับองค์กรกลางดังกล่าว
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กองทุนสุขภาพเบลเยียมคล้ายคลึงกับประเทศไทย มี 3 กองทุนเช่นเดียวกัน แนวคิดดังกล่าวจึงน่าสนใจและน่าดำเนินการ เพราะกลไกนี้สามารถสร้างความกลมกลืนให้กองทุนได้โดยไม่จำเป็นต้องยุบรวมเข้าด้วยกัน
อย่างไรก็ตาม ในรายละเอียดของประเทศเบลเยียมมีความหลากหลายมากกว่า และระบบบริหารจัดการกองทุนหลายกองทุน ถูกแยกไปขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความซับซ้อนและแตกต่างจากในประเทศไทย โดยหลังจากนี้จะต้องติดตามว่าภายหลังแต่ละกองทุนร่วมจัดทำแล้วโครงสร้างองค์กรจะเป็นอย่างไร

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน 3 กองทุนสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร