มติร่วมตั้ง’องค์กรกลาง’ คุมสามกองทุนสุขภาพ

มติชน ฉบับวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557
คณะกรรมการร่วม 3 กองทุนสุขภาพ ลงมติจัดตั้ง’องค์กรกลาง’ กำหนดสิทธิประโยชน์หลักให้ประชาชน ชี้ลดเหลื่อมล้ำโดยไม่ต้องยุบรวม ด้าน สธ.ส่งมอบของขวัญปีใหม่คนไทย 6 เรื่อง
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะกรรมการร่วม 3 กองทุนสุขภาพ ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) กองทุนประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ว่า คณะกรรมการร่วม 3 กองทุน มีความเห็นตรงกันที่จะเสนอต่อคณะกรรมการประสาน 3 กองทุน ซึ่งมีนายอัมมาร สยามวาลา เป็นประธาน จัดตั้งองค์กรกลางทำหน้าที่กำหนดสิทธิประโยชน์กลาง จัดทำฐานข้อมูลกลาง ดำเนินการจัดระบบการเบิกจ่ายของหน่วยบริการ ร่วมกัน รวมถึงเจรจาต่อรองทั้งผู้ได้รับผล กระทบ หน่วยบริการ และกองทุนต่างๆ โดยมีพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรรองรับ มี งบประมาณสนับสนุนการดำเนินการจากรัฐบาล
นพ.วินัยกล่าวว่า จากนี้จะใช้เวลาอีกราว 3-4 เดือน ในการจัดทำรายละเอียด สำหรับรูปแบบการจัดตั้งองค์กรกลางนี้มีต้นแบบ จากประเทศเบลเยียม แต่ปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับประเทศไทย
“เบลเยียมมีกองทุนประกันสุขภาพหลายกองทุน แต่จะมีสถาบันกลาง คือ National Institute for Health and Disability Insurance (NIHDI) เป็นองค์กรกลางในการทำหน้าที่กำหนดสิทธิประโยชน์กลาง และให้แต่ละกองทุนกำหนดสิทธิประโยชน์กลางเหมือนกัน ส่วนแต่ละกองทุนจะมีการเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์กลางก็สามารถดำเนินการได้” นพ.วินัยกล่าว และว่า หากดำเนินการได้จะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่าง 3 กองทุนได้ ทั้งนี้ เมื่อมีองค์กรกลางนี้แล้ว ไม่จำเป็นต้องยุบรวมการบริหารของ 3 กองทุนอีก
วันเดียวกัน ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยในงาน “สาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี” ว่า ของขวัญปีใหม่ที่ สธ.เตรียมให้คนไทย คือ 1.ฝังรากฟันเทียมให้กับผู้ที่มีปัญหาฟันเทียมเลื่อนหลุดขณะเคี้ยวอาหาร 5,000 คน ในโรงพยาบาลจังหวัด และเครือข่าย 200 แห่ง และใส่ฟันเทียมในผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันตั้งแต่ 16 ซี่ขึ้นไป 35,000 คน ในโรงพยาบาลในสังกัด สธ.กว่า 900 แห่ง 2.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก กลุ่มอายุ 20-50 ปี 28 ล้านคน 3.ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่วยตาต้อกระจกชนิดบอด 60,000 ราย ขณะนี้เริ่มดำเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 4.ส่งมอบทีมหมอครอบครัว โดยบุคลากรเหล่านี้มีค่าตอบแทนพิเศษ พิจารณาจากผลปฏิบัติงานเป็นทีม 5.ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุต่อเนื่อง จัดบริการที่เหมาะสมกับสถานะสุขภาพทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล และ 6.จัดตั้งหน่วยดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ และขยายไปถึงโรงพยาบาลชุมชน 300 แห่ง

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน 3 กองทุนสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร