คลอดมาตรการยุติปัญหาเอดส์ภายใน 16 ปีสธ.ประกาศวาระชาติเปิดเข้าถึงยาต้านไวรัส-สกัดตีตราจำเลยสังคม

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข(สธ.)กล่าวภายหลังเปิดงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อเอชไอวีของไทยในรอบ 30 ปี มีผู้ติดเชื้อผู้ใหญ่สะสม 1.2 ล้านคน เสียชีวิตประมาณ 7 แสนคน ส่วนภาพรวมในปี 2557 ถือว่าดีขึ้น มีผู้ติดเชื้อเดิมและยังมีชีวิต 4.4 แสนคน และจำนวนนี้เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี จำนวน 7,525 คน โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยวันละ 22 คน ร้อยละ 98 เป็นผู้ใหญ่ และมีผู้เสียชีวิตประมาณวันละ 56 คนสะท้อนว่าอัตราการเพิ่มของโรคลดลง ทั้งนี้ คณะกรรมการเอดส์ชาติตั้งเป้าว่าจะยุติปัญหาเอดส์ภายใน 16 ปี หรือปี 2573 ดังนี้ เด็กแรกคลอดติดเชื้อเอชไอวี และผู้ใหญ่ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ไม่เกินปีละ 1,000 คน และผู้ติดเชื้อทุกคนเข้าถึงยาต้านไวรัสไม่มีการตีตรา และการเลือกปฏิบัติ โดยประกาศเป็นวาระชาติ 3 เรื่องคือ ลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด เพราะอัตราการติดเชื้อจากการฉีดยาเสพติดร่วมกันสูงถึงร้อยละ 80 ระดมหน่วยงานส่วนกลางส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นแก้ไขปัญหา และเพิ่มงบประมาณด้านเอดส์ในปี 2558-2562 ปีละ 1,700-1,900 ล้านบาท เพื่อทดแทนงบประมาณจากกองทุนโลกฯที่ลดลง และจะสิ้นสุดในปี 2559
รมว.สาธารณสุขกล่าวด้วยว่า สำหรับมาตรการเพิ่มเติมเพื่อยุติปัญหาเอดส์มี 5 มาตรการ ได้แก่ 1.ขยายความครอบคลุมงานป้องกันโรค โดยเน้นทำงานเชิงรุกคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2.รักษาผู้ติดเชื้อทุกคนด้วยยาต้านไวรัส โดยไม่คำนึงถึงค่าระดับเม็ดเลือดขาว(CD4)และตรวจวินิจฉัยทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อภายใน 2 เดือน เพื่อเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยเร็วที่สุด เพราะจะช่วยป้องกันโรคได้ 3.สนับสนุนผู้ติดเชื้อกินยาต้านไวรัสสม่ำเสมอ 4.เสริมความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ ระบบชุมชน บูรณาการงานป้องกันและรักษา ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด และ 5.สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนว่าเรื่องการติดเชื้อเอชไอวีสามารถอยู่ร่วมกันได้ ส่วนกรณีตำบลหนองปรือมีมติให้ศูนย์พักพิงสำหรับผู้ป่วยเอดส์ออกจากพื้นที่นั้น เรื่องนี้คิดว่าอาจจะเกิดจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน แต่เท่าที่ทราบยังไม่มีการย้ายออกในขณะนี้.

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การเข้าถึงยา และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร