สรพ.-คร.พัฒนารพ.เอชไอวี

มติชน ฉบับวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ว่า จากตัวเลขผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยประมาณ 4.4 แสนคน ในจำนวนนี้มีผู้เข้าสู่ระบบสาธารณสุขเพียง 2 แสนคน เท่านั้น ส่วนที่ยังไม่ได้เข้าระบบ เพราะก่อนหน้านี้ตรวจพบเชื้อเอชไอวี แต่ระดับภูมิคุ้มกันโรคของเม็ดเลือดขาวหรือค่าซีดีโฟร์ (CD4) ยังไม่ถึงเกณฑ์ คือต้องต่ำกว่า 350 จึงสามารถรับยาต้านไวรัสได้ ทำให้คนเหล่านี้หายออกไปจากระบบ แต่ตอนนี้มีนโยบายการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีโดยไม่จำกัดระดับซีดีโฟร์ก็หวังว่าผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ล่าสุด คร.ได้ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ในการจัดทำโครงการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลเฉพาะโรคเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
นพ.สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กล่าวว่า สำหรับการตรวจสอบการสร้างมาตรฐานสถานพยาบาลเฉพาะโรคเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เบื้องต้นจะนำร่องในโรงพยาบาล (รพ.) 12 แห่ง ได้แก่ รพ.เขาสมิง จ.ตราด รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี รพ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี รพ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช รพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รพ.ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก และ รพ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยตั้งเป้าให้ รพ.เข้าร่วมโครงการให้ได้ 30 แห่ง ในปี 2559 เพิ่มอีก 50 แห่ง ในปี 2560 เพิ่มอีก 75 แห่งในปี 2561 และเพิ่ม 100 แห่ง ในปี 2562

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร