คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เตรียมจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ” ขับเคลื่อน 6 วาระสำคัญ ผลักดันสู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะของประชาชน มี “ลานสมัชชาสุขภาพ” พื้นที่สาธารณะที่จัดให้มีกิจกรรมหลากหลายสำหรับภาคี เครือข่ายต่างๆ และประชาชนที่สนใจ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาประเด็น เพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม หรือเพื่อขยายความร่วมมือ ทั้งในระดับกลุ่ม เครือข่าย ภาค หรือข้ามพื้นที่ ผ่านกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย มีการจัดทำสช. โซเชียล เป็นช่องทางสำหรับการกระจายข่าวผ่านเฟซบุ๊ก มีมุมวิทยุชุมชนและลานสุนทรพจน์ เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายทั่วประเทศ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ วันที่ 24-26 ธ.ค.นี้ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่เว็บไซต์ http://www.samatcha.org

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน NHA57 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร