หนุนพ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ

ข่าวสด ฉบับวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557
นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผอ.สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.) ในฐานะตัวแทนภาคีเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ผลักดันร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ว่า ขณะนี้เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จำนวน 124 รายชื่อ ที่ห่วงใยกับปัญหาสังคมไทยจากการบริโภคยาสูบ ขอยื่นหนังสือแสดงจุดยืนสนับสนุน การออกร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและขอบคุณ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. ที่ผลักดันกฎหมายดังกล่าว และเรียกร้องไปยังครม. เพื่อผ่านร่างพ.ร.บ.นี้ โดยเร็ว และผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นโบแดง ที่เป็นรูปธรรมในการปกป้องสุขภาพและสังคมไทย
นพ.ทักษพลกล่าวต่อว่า ยาสูบคร่าชีวิตคนไทยปีละ 5 หมื่นคน จากข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่า ในกลุ่มคนที่สูบบุหรี่นั้น 1 ใน 2 คนจะตายเพราะบุหรี่ หมายความว่า มีคนไทย 5.7 ล้านคนกำลังรอความตายจากยาสูบ หากคนที่สูบบุหรี่เริ่มสูบตั้งแต่เป็นเยาวชน จะทำให้อายุสั้นลงเฉลี่ย 4 ปี องค์กรทางเศรษฐกิจอย่างธนาคารโลก ก็แนะนำให้ใช้แนวทางควบคุมการบริโภคยาสูบ เป็นอีกหนทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน จึงเรียกร้องให้รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปกป้องสุขภาพและ สังคมไทย

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บุหรี่/ยาสูบ/เหล้า และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร