ภาพข่าว: แถลงข่าวสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7

Untitled13

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เจษฎา มิ่งสมร ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ร่วมกับ กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและ ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแถลงข่าวการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24-26 ธันวาคม ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าสมานฉันท์ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ” เดินหน้าผลักดัน 6 นโยบายเพื่อสุขภาวะของคนไทย

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน NHA57 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร