อำพลแถลงสปช.เดินหน้าพ.ร.บ.การออมแห่งชาติ

oohho วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557
‘อำพล’ แถลง สปช. มติเอกฉันท์ 212 เสียง เสนอรัฐบาลเร่งเดินหน้าพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ ลดความเหลื่อมล้ำ

นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส แถลงถึงผลการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ว่า มีมติเอกฉันท์ 212 เสียง ให้เสนอรัฐบาลเร่งเดินหน้าพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อสร้างระบบการออมให้เป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจ สำหรับการเข้าสู่วัยสูงอายุของแรงงานนอกระบบ ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาระบบสังคมสงเคราะห์เพียงอย่างเดียว ซึ่งหากไม่เร่งดำเนินการประชาชนกว่า 24 ล้านคน และสังคมจะเสียโอกาส เข้าสู่ระบบการออมเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพราะที่ผ่านมารัฐบาลได้เปิดช่องทางใหม่ตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติประกันสังคมทำให้เกิดปัญหา และประชาชนเกิดความสับสน

อีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องโหว่ให้ผู้สูงอายุที่มีบำเหน็จบำนาญจากภาครัฐอยู่แล้ว สามารถสมัครเข้ารับสิทธิประโยชน์เพิ่มได้อีก ซึ่งเป็นการเพิ่มความเหลื่อมล้ำในสังคม

นอกจากนี้ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จะพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และจะเสนอไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร