คอลัมน์ เก็บมาเล่า: ดันแผน’สุขภาพ’จากชุมชน

มติชน ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ปาฐกถาพิเศษในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ซึ่งมีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 2,000 คน ว่า การขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาวะต้องดำเนินการจากฐานราก ซึ่งตรงกับนโยบายด้านสังคมของรัฐบาลที่มุ่งเน้น 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ำ ค้ำจุนกัน และสร้างสรรค์รากหญ้า และว่า 6 ปีที่ผ่านมาสมัชชามีฉันทามติแล้ว 59 มติ สำหรับเวทีนี้มี 6 ประเด็น ที่จะพิจารณา อาทิ ลดความรุนแรงในครอบครัว ขจัดสเตียรอยด์ที่ปลอมปนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ขจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ เป็นต้น

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน NHA57 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร