ชู’สมัชชาสุขภาพฯ’ค้ำจุนรากหญ้า

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
“ยงยุทธ” ยก “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ต้นแบบขับเคลื่อนนโยบายจากฐานรากสู่ระดับชาติ เชื่อนำสู่คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ตอบโจทย์ 3 นโยบายรัฐ ลดเหลื่อมล้ำ ค้ำจุนกัน สร้างสรรค์รากหญ้า
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่อาคารฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ปาฐกถาพิเศษ ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2557 โดยมีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 2,000 คน ว่า สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นการมีส่วนรวมของทุกคน ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาวะต้องดำเนินการจากฐานรากไม่สามารถขับเคลื่อนจากบนลงไปเป็นทางเดียว และยังเป็นกระบวนการที่ได้ความรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำงานทางวิชาการด้วย ไม่ได้ใช้แต่ความรู้สึกในการขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียว นำมาสู่การเห็นพ้องของทุกภาคส่วน สมควรที่หน่วยงานอื่นๆ จะนำใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเช่นกัน เพราะเป็นรูปแบบขับเคลื่อนนโยบายจากรากหญ้าสู่ระดับชาติ
“เป้าหมายสำคัญของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต้องการปฏิรูประบบสุขภาวะให้เป็นระบบที่ดีของ
สังคม และประเทศชาติ ซึ่งตรงกับนโยบายด้านสังคมของรัฐบาลที่มุ่งเน้น 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ำ ค้ำจุนกันและสร้างสรรค์รากหญ้า เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่สมัชชาฯ กำลังดำเนินการอยู่ เชื่อว่าการประชุมสมัชชาสุขภาพฯ ที่คำนึงถึงสุขภาพในทุกมิติ จะนำไปไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของคนไทย” ศ.ดร.ยงยุทธ กล่าว
ศ.ดร.ยงยุทธ กล่าวอีกว่า 6 ประเด็นที่จะมีการพิจารณาในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญ อาทิ เรื่องเด็กและครอบครัวที่ควรลดความรุนแรง สร้างความปลอดภัย พัฒนาอนาคตแก่เด็ก และกำจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งชุมชนต้องช่วยกัน หรือเรื่อง สเตอรอยด์ที่ต้องหาแนวทางขจัดออกไปจากการปลอมปนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ และขจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ แม้มียารักษาแต่ยังมีราคาค่อนข้างสูง จึงควรเน้นการป้องกันมากกว่าแก้ไข โดยเฉพาะนิสัยการกิน อย่างไรก็ตาม หากต้องการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ต้องมีการทำวิจัยแล้วนำไปแก้ปัญหาในชุมชน เป็นต้น ส่วนในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา สมัชชาฯ มีฉันทามติแล้ว 59 มติ ซึ่งบางมติมีการนำไปปฏิบัติจนได้ผลแล้ว เช่น การปั่นจักรยาน การแก้ปัญหาอุบัติเหตุ แก้ปัญหาหมอกควัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คนอ้วนเกิน ซึ่งเมื่อสมัชชาฯ มีมติจะมีหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน NHA57 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร