ดันแก้สุขภาวะเด็ก-ครอบครัว

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ASTVผู้จัดการรายวัน – ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เตรียมขับเคลื่อนแก้ปัญหาสุขภาวะใหญ่ 6 เรื่อง ทั้งเด็กและครอบครัว สารสเตอรอยด์ปลอมปนในผลิตภัณฑ์ ด้านรองนายกฯ ชูเป็นต้นแบบขับเคลื่อนนโยบายจากฐานรากสู่ระดับชาติ หน่วยงานอื่นควรนำเป็นแบบอย่าง
วานนี้ (24 ธ.ค.) ที่อาคารฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) แสดงปาฐกถาพิเศษในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 จัดขึ้นวันที่ 24-26 ธันวาคม 2557 โดยมีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 2 พันคน ว่า สำหรับประเด็นที่จะมีการพิจารณาในครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญ มีจำนวน 6 เรื่อง อาทิ เรื่องเด็กและครอบครัวที่ควรลดความรุนแรง สร้างความปลอดภัย พัฒนาอนาคตแก่เด็ก และกำจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งชุมชนต้องช่วยกัน หรือเรื่องสเตอรอยด์ที่ต้องหาแนวทางขจัดออกไปจากการปลอมปนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ และขจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ แม้มียารักษาแต่ยังมีราคาค่อนข้างสูงจึงควรเน้นการป้องกันมากกว่าแก้ไข โดยเฉพาะนิสัยการกิน อย่างไรก็ตาม หากต้องการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ต้องมีการทำวิจัยแล้วนำไปแก้ปัญหาในชุมชน เป็นต้น
“ช่วง 6 ปีที่ผ่านมา สมัชชาฯ มีฉันทามติแล้ว 59 มติ ซึ่งบางมติมีการนำไปปฏิบัติจนได้ผลแล้ว เช่น การปั่นจักรยาน การแก้ปัญหาอุบัติเหตุ แก้ปัญหาหมอกควัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คนอ้วนเกิน ซึ่งเมื่อสมัชชาฯ มีมติจะมีหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง” รองนายกฯ กล่าว

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน NHA57 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร