ภาพข่าว: เวทีสุขภาพ

Untitled12

แนวหน้า ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
วิรัตน์ พุ่มจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดเวที สมัชชาสุขภาพ จ.อำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2557 ภายใต้แนวคิดเดินหน้าสมานฉันท์ร่วมกันปฏิรูปสังคมสุขภาวะ ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลาง จ.อำนาจเจริญ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 300 คน

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน PHA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร