รพ.ใหญ่ไม่ส่งข้อมูลให้ สปสช.จนกว่าแก้งบบัตรทอง

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557
น.พ.สุทัศน์ ศรีวิไล ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีข้อเสนอให้ปรับการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เพื่อให้งบประมาณลงไปถึงประชาชนได้อย่างเหมาะสม เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยจัดสรรที่ระดับเขตสุขภาพ ซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้หน่วยบริการอยู่ได้ด้วย เนื่องจากมีการแชร์ทรัพยากรกันภายในเขตสุขภาพ แต่ที่ผ่านมาข้อเสนอดังกล่าวกลับไม่ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เนื่องจากมีการหารือมานานหลายเดือนก็ยังไม่ได้ข้อสรุป และ สปสช.ก็มักออกมาแก้ตัวแต่ไม่ได้ร่วมมือแก้ไข
“ยืนยันว่าข้อเสนอนี้ สธ.ไม่ได้ต้องการนำงบมา บริหารเอง ไม่ได้ต้องการแย่งชิงเงิน หรือต้องการล้มระบบหลักประกันสุขภาพ หรือหักล้างเรื่องหลักการผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการ แต่ผู้ซื้อบริการอย่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมื่อซื้อบริการแล้ว และส่งเงินไปยังหน่วยบริการก็ไม่ควรมากำกับว่าการรักษาโรคนี้จะต้องให้เงินกี่บาท เพราะ สปสช.ไม่ได้รักษาคนไข้ แต่กลับเอาข้อมูลตัวเลขมาคิด ทั้งที่จริงแล้วข้อมูลดังกล่าวควรนำมาเป็นข้อมูลค่ารักษากลางในการเสนอของบประมาณขาขึ้นแต่ละปี มิใช่มากำหนดการรักษาในโรงพยาบาล โดย สปสช.ดูแต่เพียงตัวเงิน แต่ไม่เคยรับทราบปัญหาเชิงระบบจนทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องเรื้อรัง” น.พ.สุทัศน์ กล่าว
น.พ.สุทัศน์ กล่าวอีกว่า แม้จะมีการยื่นให้หน่วยงานกลางเข้ามาช่วยตรวจสอบ ทั้งกรมบัญชีกลาง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาลปกครองเรียบร้อยแล้ว แต่คงใช้เวลาดำเนินการนาน เราอยากให้ความสุขมาถึงโดยเร็ว ชมรม รพศ./รพท. และชมรมสาธารณสุขจังหวัด จึงเห็นพ้องกันว่า โดยตั้งแต่ต้นปี 2558 เป็นต้นไป รพศ. รพท. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) จะงดการสังฆกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของ สปสช. โดยจะงดส่งข้อมูลงบเหมาจ่ายรายหัวที่ต้องการให้ปรับการจัดสรรใหม่ อาทิ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และการส่งเสริมสุขภาพ ให้แก่ สปสช. ยกเว้นข้อมูลตามมาตรา 41 ในการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร