จี้’รัชตะ’ย้ายหมอแก้สธ.ขัดแย้ง

มติชน ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม กลุ่มผู้ป่วย อาทิ นางสายชล ศรทัตต์ ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง นายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อโรคไตแห่งประเทศไทย นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี ฯลฯ เข้ายื่นหนังสือเรียกร้องต่อ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ให้เร่งแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสำนักงานปลัด สธ. และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยเฉพาะกรณีชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ.รพท.) และชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประกาศไม่ร่วมทำงานกับ สปสช.
นายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตัวแทนเครือข่ายผู้ป่วยทั่วประเทศขอให้ นพ.รัชตะเร่งยุติปัญหาที่ผู้บริหาร สธ.กำลังสร้างความปั่นป่วน สร้างสถานการณ์ทำให้โรงพยาบาลไม่มีงบประมาณ เอาผู้ป่วยเป็นตัวประกัน โดยขอให้สั่งย้าย นพ.สุทัศน์ ศรีวิไล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย ในฐานะประธานชมรม รพศ./รพท.และ นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) อุบลราชธานี ในฐานะประธานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ออกจากตำแหน่งบริหาร เพื่อไม่ให้ใช้อำนาจหน้าที่สั่งผู้บริหารโรงพยาบาลต่างๆ ยุติทำงานร่วมกับ สปสช. เนื่องจากเกรงว่าอาจส่งผลต่อการจัดสรรเงิน และกระทบต่อการให้บริการประชาชน
“หลังปีใหม่หากปัญหายังไม่ยุติ เครือข่ายจะระดมผู้ป่วยและคนพิการจากทั่วประเทศ ไปขอบารมีจากนายกรัฐมนตรี ให้ย้ายผู้สร้างปัญหาออกจาก สธ. เพื่อคืนความปกติสุขให้กับผู้ป่วย” นายธนพลกล่าว

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน NHA57 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร