ชมรมรพ.ศูนย์ฯบอยคอตสปสช.

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม นพ.สุทัศน์ ศรีวิไล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย ในฐานะประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีข้อเสนอให้ปรับการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เพื่อให้งบประมาณลงไปถึงประชาชนได้อย่างเหมาะสม เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยจัดสรรที่ระดับเขตสุขภาพ ซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้หน่วยบริการอยู่ได้ด้วย แต่ที่ผ่านมาข้อเสนอดังกล่าวกลับไม่ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เนื่องจากมีการหารือมานานหลายเดือนก็ยังไม่ได้ข้อสรุป ทั้งๆ ที่ข้อเสนอดังกล่าว สธ.ไม่ได้ต้องการนำงบมาบริหาร เอง ไม่ได้ต้องการแย่งชิงเงิน หรือต้องการล้มระบบหลักประกันสุขภาพ แต่ผู้ซื้อบริการอย่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมื่อซื้อบริการแล้ว และส่งเงินไปยังหน่วยบริการก็ไม่ควรมากำกับว่าการรักษาโรคนี้จะต้องให้เงินกี่บาท เพราะ สปสช.ไม่ได้มีหน้าที่รักษาคนไข้
“ชมรม รพศ./รพท. และชมรมสาธารณสุขจังหวัด จึงเห็นพ้องกันว่า โดยตั้งแต่ต้นปี 2558 เป็นต้นไป รพศ. รพท. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) จะงดการสังฆกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของ สปสช. การที่ไม่ร่วมสังฆกรรมทุกชนิด คือการงดเข้าร่วมกิจกรรมทุกชนิด ที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของ สปสช. งดการส่ง ข้อมูลทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ โดยเฉพาะข้อมูลงบเหมาจ่ายรายหัวที่ต้องการให้ปรับการจัดสรรใหม่ อาทิ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และการส่งเสริมสุขภาพ ให้แก่ สปสช. ยกเว้นข้อมูลตามมาตรา 41 ในการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข” นพ.สุทัศน์กล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร