“สุทัศน์” ประกาศไม่ร่วมสังฆกรรม สปสช. จวกไม่สนใจแก้ปัญหาโรงพยาบาลขาดทุน ยันผู้ป่วยใช้บริการได้ปกติ

Untitled11ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557
นพ.สุทัศน์ ศรีวิไล ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย ในฐานะประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) กล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข(สธ.) มีขอเสนอให้ปรับการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เพื่อให้งบประมาณลงไปถึงประชาชนได้อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม โดยจัดสรรที่ระดับเขตสุขภาพ ซึ่งช่วยให้หน่วยบริการอยู่ได้ เนื่องจากมีการแชร์ทรัพยากรกันภายในเขตสุขภาพ แต่ที่ผ่านมาข้อเสนอดังกล่าวกลับไม่ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ สปสช.) และเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา สปสช.ก็ไม่สนใจข้อเสนอของ สธ.และยังแถลงข่าวตอบโต้ในแนวทางของ สธ.อีกด้วย ทำให้เห็นถึงความไม่ต้องการร่วมมือแก้ไขปัญหารพ.ขาดทุนอย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าว สธ.ไม่ได้ต้องการนำงบมาบริหารเอง หรือต้องการล้มระบบหลักประกันสุขภาพ หรือหักล้างเรื่องหลักการผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการ แต่ผู้ซื้อบริการอย่าง สปสช. เมื่อซื้อบริการแล้ว และส่งเงินไปยังหน่วยบิรการก็ไม่ควรมากำกับว่าการรักษาโรคจะต้องให้เงินกี่บาทเพราะสปสช.ไม่ได้รักษาคนไข้ แต่กลับเอาข้อมูลตัวเลขมาคิด ทั้งที่จริงแล้วข้อมูลดังกล่าวควรจำมาเป็นข้อมูลค่ารักษากลางในการเสนอของงบแต่ละปีมากกว่า ไม่ใช่มากำหนดการรักษาในโรงพบาลที่ไม่เคยรับทราบปัญหาเชิงระบบจนทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่อง และเรื้อรัง
นพ.สุทัศน์กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมามีการยื่นให้หน่วยงานกลางเข้ามาช่วยตรวจสอบ ทั้งกรมบัญชีกลาง ผู้ตรวจการแผ่นดินและศาลปกครองแต่คงต้องใช้เวลาดำเนินการนาน ดังนั้นชมรม รพศ./รพท. อยากให้ความสุขมาถึง โดยเร็ว ชมพร รพศ./รพท. และชมรมาสาธารณสุขจังหวัด จึงเห็นพ้องกันว่า ตั้งแต่ต้นปี 2558 เป็นต้นไป รพศ./รพท. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.ป จะงดการสังฆกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบของ สปสช. การที่ไม่ร่วมสังฆกรรมทุกชนิด คือ การงดเข้าร่วมกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับการบริหารงบของสปสช. งดการส่งข้อมูลทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบโดยเฉพาะข้อมูลงบเหมาจ่ายนรายหัวที่ต้องการให้ปรบการจัดสรรใหม่ อาทิ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ สปสช. ยกเว้นข้อมูลตามมาตรา 41 ในการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายจากกรับบริการสาธารณสุข แต่ยืนยันว่าจะไม่กระทบผู้ป่วย และชมรมจะดำเนินการจนกว่าบอร์ด สปสช.จะมีการแก้ไขอย่างจริงจัง ออกมาในรูปแบบของมติบอร์ด เป็นต้น.

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร