สธ.ส่ง’ทีมหมอครอบครัว’บริการสุขภาพถึงบ้าน

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557
น.พ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงโครงการ “ทีมหมอครอบครัว” ว่าเป็นการทำงานโดยผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อส่งทีมหมอครอบครัว หรือ Family care team ลงพื้นที่มอบบริการดูแลสุขภาพแทนของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนไทยทั้งประเทศ ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายจะเข้าไปบริการดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยทุกครอบครัว
“ทีมหมอครอบครัว มาจากบุคลากรทางด้านสุขภาพในระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ทำงานร่วมกับบุคลากรทางสาธารณสุขและแพทย์ เพื่อเป็นทีมที่สามารถดูแลและส่งปัญหาด้านสุขภาพได้อย่างใกล้ชิด ทันท่วงที เหมือนมีหมอประจำครอบครัวอยู่ใกล้บ้าน และเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยและครอบครัว โดยทีมหมอครอบครัว เป็นของขวัญที่เปรียบเหมือนการปฏิรูปการดูแลสุขภาพในรูปแบบใหม่ เป็นการต่อ ยอดเพิ่มเติมจากฐานการทำงานเดิมของระบบสุขภาพของไทย โดยมีสุขภาพของคนในครอบครัวเป็นเป้าหมายและจุดศูนย์กลางในการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมการดูแลตนเองของประชาชน สร้างสัมพันธ์ที่ดีเสมือนญาติ เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้”
ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น มีการร่วมกันระดมทรัพยากรและบุคลากรเพื่อช่วยกันดูแลประชาชน ผลสำเร็จสุดท้ายที่ทีมหมอครอบครัวต้องการให้เกิดคือ คนในพื้นที่หันกลับมาดูแลกันและกัน ให้เห็นว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งที่ต้องเข้าไปดูแล ชุมชนจะไม่ทอดทิ้งกัน โดยกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน เริ่มจากกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีอยู่ประมาณ 2 ล้านคนทั่วประเทศในขณะนี้
ด้าน น.พ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า มีตัวอย่างดีๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานโดยทีมหมอครอบครัวมากมาย แต่ที่เห็นได้ชัดคือ ความสัมพันธ์ใหม่ใน 2 ส่วน หนึ่ง คือส่วนของคนทำงานในระบบบริการสาธารณสุขเองกับภาคเครือข่าย ซึ่งได้แก่ ชุมชน อสม. ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ อีกส่วนหนึ่งคือความสัมพันธ์ของทีมหมอครอบครัวกับประชาชน ซึ่งจะช่วยให้เราไม่ต้องทำงานเป็นโครงการๆ ตามนโยบาย แต่จะช่วยให้เราทำงานได้ตรงต่อความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น
“การทำงานเชิงรุกความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเราทำได้อย่างนั้นชาวบ้านจะเกิดความมั่นใจว่ามีคนดูแลเขา เวลาเกิดปัญหาต่างๆ เขาก็จะมีที่พึ่งที่ชัดเจน เพราะเขารู้ว่าเมื่อไรที่มีปัญหาก็จะสามารถติดต่อเราได้ ในแง่การสนับสนุนในเชิงนโยบาย ผมลงพื้นที่ถามเจ้าหน้าที่ว่าต้องการการสนับสนุนด้านใด หลายคนพูดเป็นสิ่งแรกเหมือนกันคือ ช่วยประกาศนโยบายอย่างจริงจัง ซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ได้ประกาศชัดเจนไปแล้วว่าเอาจริงแน่นอน เราไม่ได้ทำเฉพาะปี 58 เราทำตลอดไป หมอครอบครัวจะเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบบริการปฐมภูมิ การสนับสนุนในเชิงนโยบายในการสร้างศักยภาพการทำงาน จำเป็นต้องมีเครื่องมือและองค์ความรู้ อย่างแรกคือ การจัดทัพจากส่วนกลาง ตั้งแต่กรม เขต ลงไปจนถึงพื้นที่ จังหวัด อำเภอ ตำบล และชุมชน โดยให้การหนุนเสริมให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ของตนเอง”
นอกจากนี้ รมช.สาธารณสุข ยังกล่าวถึงคนทำงานหรือทีมหมอครอบครัวจำนวนหนึ่งซึ่งอาจไม่คุ้นเคยและอาจถึงขั้นกลัวจะทำได้ไม่ดี เพราะยังมีภาระงานเข้ามามากเกรงจะไม่ทัน ว่า เมื่อลงมือทำแล้วจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นประโยชน์และควรทำมานานแล้ว แม้ปริมาณงานที่เคยรับอยู่ อาจยังไม่ลดลงทันตาเห็นแต่ความสุขที่เกิดจากการรับรู้ใหม่ และความสามารถที่จะแก้ปัญหาสุขภาพให้ชาวบ้านได้ดีขึ้นทันเวลามากขึ้น สามารถลดภาระคนไข้และญาติรวมทั้งการระดมความร่วมมือจากชุมชนและครอบครัวล้วนเป็นประโยชน์ฉับพลันที่สัมผัสได้ เพราะการทำงานเป็นทีมหมอครอบครัวไม่ใช่การเพิ่มงานใหม่ แต่เป็นการทำงานแบบใหม่เพื่อสร้างสิ่งดีๆ ใหม่ๆ ให้กับทั้งคนทำงานและชาวบ้านในความดูแล

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร