เตือนรัฐบาลเอื้อบริษัทข้ามชาติแฉเกม’ล็อบบี้’ขวาง’พ.ร.บ.ยา’

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ไทยโพสต์* เปิดโปงบริษัทยาข้ามชาติล็อบบี้รองนายกฯ-กดดันรัฐมนตรี เปลี่ยนสาระ พ.ร.บ.ยาเอื้อแสวงประโยชน์
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.นี้ นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ขณะนี้มีการเดินเกมของล็อบบี้ยิสต์อุตสาห กรรมยาข้ามชาติ ขัดขวางร่าง พ.ร.บ.ยาที่กระ ทรวงสาธารณสุขได้หารือกับสภาวิชาชีพต่างๆ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องจากที่สำนักงานกฤษฎีกาได้ร่างมานั้น โดยไม่ให้เข้าสู่การพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีในวันที่ 30 ธ.ค. โดยมีเป้าหมาย เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญก่อนคือ ห้ามกำหนด การรายงานโครงสร้างราคายาและข้อมูลสิทธิบัตรเมื่อมาขึ้นทะเบียนยา และยอมให้ตัวแทนบริษัทยาเป็นกรรมการในคณะกรรมการยา ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
“ในจังหวะทางการเมืองแบบนี้ ล็อบบี้ยิสต์อุตสาหกรรมยาข้ามชาติใช้เส้นสายของญาติมิตรที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีขัดขวางร่าง พ.ร.บ.ยา พุ่งเป้าที่จะตัดการรายงานโครงสร้างราคายาและข้อมูลสิทธิบัตรเมื่อมาขึ้นทะเบียน ทั้งที่การแสดงโครงสร้างราคายา และข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใสและส่งเสริมการเข้าถึงยาที่จำเป็นและเป็นไปตามหลักการสากล ซึ่งสอดรับกับนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ.2554 และยุทธ ศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555- 2559 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วยการเข้าถึงยา ซึ่งมีที่มาจากมติของสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 1 ซึ่งมีผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ให้ความเห็นชอบร่วมกัน หากตัดสาระนี้ออกไปบริษัทยาจะสามารถปกปิดโครงสร้างราคาต่อไปและตั้งราคายาตามใจชอบ โดยที่ไม่สนใจว่าจะกระทบต่อชีวิตประชาชนเช่นไร อีกทั้งต้องการให้ตัวแทนบริษัทยาเป็นกรรมการในคณะกรรมการยาที่เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และขัดกับหลักธรรมาภิบาล”
ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทำหูตาให้กว้างไกล เปิดเผยโปร่งใส ตรวจสอบคนที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีว่ากำลังใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์อยู่หรือไม่อย่างไร เพราะถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับพวกที่ตนเองรัฐประหารมา
มีรายงานข่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัทยาสหรัฐได้ทำหนังสือถึง นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกฯ, ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข, พล.อ.ฉัตรชัย สาริกาลิยะ รมว.พาณิชย์, พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รมต.การต่างประเทศ และนายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง อ้างว่า ร่าง พ.ร.บ.ยาที่กำลังแก้ไขอยู่ในขณะนี้มีข้อกำหนดให้รายงานโครงสร้างราคายา ถือเป็นการกีด ขวางการพัฒนาการวิจัยยาในอนาคต.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การเข้าถึงยา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร