สรุปข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

newswit วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สช.ระดมสมองติวเข้ม-เสริมเขี้ยวมีเกราะคุ้มครองผู้บริโภคเข้มแข็ง
ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเสวนาในประเด็น “คุ้มครองผู้บริโภคไทย…ทำอย่างไรให้เข้มแข็ง” ภายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 7 โดยมี รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานมูลนิธิ เพื่อผู้บริโภค เภสัชกร (ภก.) วราวุธ เสริมสินสิริ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ที่รวบรวมความเห็นจากภาคประชาชน ทั่วประเทศ ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสวนา
สปช.เล็งยุบรัฐวิสาหกิจ ‘ไร้ผลงาน-ขาดทุน’
นายสมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แถลงภายหลังการประชุมว่า กมธ.ปฏิรูปเศรษฐกิจ ได้มีการพิจารณาเรื่องการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเห็นว่าบทบาทเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจากการที่รัฐเข้าไปช่วยเอกชนในการดำเนินการ อาทิ เรื่องระบบขนส่ง ระบบการอุปโภคบริโภค เช่น รถไฟ รถเมล์ การให้บริการด้านสาธารณสุข เป็นต้น จากเดิมที่บางกรณีรัฐสนับสนุนบางส่วนให้เอกชน ไปดำเนินการกิจการ แต่เท่าที่ศึกษาบางโครงการในปัจจุบันการให้บริการไม่มีความจำเป็นแล้ว บางโครงการขาดทุน ไร้ประสิทธิภาพประชาชนเข้าถึงยาก ดังนั้น กมธ.ปฏิรูปเศรษฐกิจ จึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ควรมีการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ โดยจะมีการพิจารณาว่าหน่วยงานใดที่มีประโยชน์กับประชาชน แต่อยู่ในภาวะขาดทุน ยังคงให้อยู่ในรูปแบบรัฐวิสาหกิจต่อไป

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การเข้าถึงยา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร