“อำพล” ชี้ ต้องผลักดันมาตรฐานคุณธรรม-จริยธรรมให่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง

Untitled3Matichon Online วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 2 มกราคม นายอำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)ในฐานะรองประธานกรรมการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล กล่าวกรณีที่สปช.เตรียมพิจารณารายงานเรื่องสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ว่ากรณีดังกล่าวนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะจะเป็นการส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังในสังคมไทย เนื่องจากสังคมที่ผ่านมาเรามักไปยุ่งอยู่แต่เรื่องของกฎหมายว่าถูกหรือผิดเพียงอย่างเดียว แต่ในข้อเท็จจริงแล้วเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลนั้นไม่ได้ดูแค่เพียงว่าว่าถูกหรือผิดกฎหมาย แต่มันจะต้องสร้างมาตรฐานขึ้นมาตรวจสอบบุคคลสาธารณะ บุคคลและหน่วยงานที่จะเข้ามาทำหน้าที่ที่มีผลประโยชน์และผลกระทบต่อสาธารณะ เนื่องจากบุคคลที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นั้นจำเป็นต้องมีมาตรฐานเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่น

นายอำพล กล่าวว่า ทางกรรมการฯจึงเห็นว่าบ้านเราจำเป็นต้องมีกลไกขึ้นมาส่งเสริมพัฒนามาตรฐานเรื่องนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเน้นให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานว่าสิ่งใดรับได้และสิ่งใดรับไม่ได้ในสังคมไทย แต่กลไกนี้จะไม่มีอำนาจในการลงโทษหรือไปชี้ว่าใครถูกหรือใครผิด แต่จะเป็นการตรวจสอบ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ทั้งนี้ เชื่อว่ากระบวนการนี้จะช่วยทำให้มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ถูกยกระดับมากยิ่งขึ้น

“หัวใจสำคัญคือรูปแบบการสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของคนในสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการยกระดับและร่วมกันตรวจสอบ ไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่ไปไล่ตรวจสอบใคร แต่จะเป็นการดึงสังคมทั้งสังคมมาร่วมตรวจสอบสร้างมาตรฐานและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม หากสปช.เห็นชอบก็อาจมีการนำเอาเนื้อหาสาระบางส่วนที่สำคัญไปเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อออกเป็นกฎหมายต่อไป” นายอำพล กล่าว

ที่มา : http://www.matichon.co.th

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร