ภาคประชาชนค้านสช.ทำเขตสุขภาพ

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวถึงการยื่นหนังสือคัดค้านสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นผู้ดำเนินการจัดเขตสุขภาพ ว่า เนื่องจากปัจจุบันมีเขตสุขภาพที่ดำเนินการโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว จึงไม่เห็นความจำเป็นที่ สช.จะต้องดำเนินการตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนขึ้นมาอีก เพราะเท่าที่ดูโครงสร้างการทำงานไม่ได้มีความแตกต่างจากของเดิมที่ทำอยู่ มีเพียงสัดส่วนคณะกรรมการที่อาจจะมีความหลากหลายมากขึ้นเท่านั้นเอง แต่การทำงานไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นจึงไม่ทราบว่าจะทำขึ้นมาทำไมให้เป็นการซ้ำซ้อนกับของเดิมที่มีอยู่ อีกทั้งยังไม่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเลย จึงเห็นว่าต้องคัดค้านเอาไว้ แม้จะเป็นนโยบายที่คณะรักษาความสงบ (คสช.)ให้ดำเนินการ แต่ก็สามารถพิจารณาได้ว่าควรหรือไม่ควรทำ
น.ส.สุรีรัตน์ กล่าวต่อว่า นอกจากความซ้ำซ้อนแล้ว ผลกระทบที่จะตามมาคือความสิ้นเปลืองทั้งกำลังคน เวลา และงบประมาณที่ใช้ในการประชุม การตั้งกรรมการก็คงจะซ้อนกันไปมา มีการประชุมหลายครั้ง และยังไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบกับการบริหารงานระบบสุขภาพหรือไม่ และที่บอกว่ามุ่งไปที่เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมนั้นจะสามารถทำได้แค่ไหน เพราะตอนนี้ขนาดพูดเรื่องการรวมกองทุน เรื่องการบริหารหลักประกันสุขภาพเป็นระบบเดียว แต่กลับไม่มีคณะกรรมการ สช. คนไหนเข้าใจและออกมาสนับสนุนเรื่องนี้เลย ดังนั้น สช.เข้าใจหรือไม่ว่าความหมายของการลดความเหลื่อมล้ำหมายความว่าอย่างไร
“ที่จะตั้งขึ้นใหม่นี้ไม่เห็นมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมอาจจะมีองค์ประกอบของคณะ กรรมการที่หลากหลายมากขึ้น แต่ว่าจะมาทำอะไร และเวลามีมติอะไรออกมาจะส่งผลกับใคร ใครจะสามารถเอาไปใช้ได้ พี่ว่ามันซ้ำซ้อน แต่สช.พยายามเสนอประเด็นว่าจะตั้งเขตสุขภาพขึ้นมาอีกเพื่อใช้ซอฟต์พาวเวอร์ ซึ่งไม่เข้าใจว่าซอฟต์พาวเวอร์แปลว่าอะไร ถ้าตั้งขึ้นมาไม่มีอำนาจการบริหารจัดการแล้วจะตั้งมาทำไม เพราะก็เหมือนกับการตั้งสมัชชาสุขภาพระดับเขต ซึ่งเป็นงานหลักของ สช.อยู่แล้ว ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ให้เขตสุขภาพเดิมจัดรับฟังความเห็นในรูปแบบสมัชชาแห่งชาติ เลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทำเขตขึ้นมาใหม่ หรือไม่อีกหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาดูแล” น.ส.สุรีรัตน์ กล่าว.

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร