‘ไม่เห็นด้วย’เขตสุขภาพสช.ชี้เปลืองซ้ำซ้อน

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

กรุงเทพฯ * “กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ” ไม่เห็นด้วยต้องมีเขตสุขภาพของ สช. เพราะไม่มีความจำเป็น ซ้ำซ้อนหน่วยงานเดิม สิ้นเปลืองคน-งบประมาณ
น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวถึงการยื่นหนังสือคัดค้านสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นผู้ดำเนินการจัดเขตสุขภาพ ว่า เนื่องจากปัจจุบันมีเขตสุขภาพที่ดำเนินการการโดยสำนัก งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว จึงไม่เห็นความจำเป็นที่ สช.จะต้องดำเนินการตั้งเขตสุขภาพอีก เพราะเท่าที่ดูโครงสร้างการทำงานไม่ได้มีความแตกต่างจากของเดิมที่ทำอยู่ มีเพียงสัดส่วนคณะกรรมการที่อาจจะมีความหลากหลายมากขึ้นเท่านั้นเอง แต่การทำงานไม่มีอะไรเปลี่ยน เพราะฉะนั้นจึงไม่ทราบว่าจะทำขึ้นมาทำไมให้เป็นการซ้ำซ้อนกับของเดิมที่มีอยู่ อีกทั้งยังไม่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเลย จึงเห็นว่าต้องคัดค้านเอาไว้ แม้จะเป็นนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ดำเนินการ แต่ก็สามารถพิจารณาได้ว่าควรหรือไม่ควรทำ
น.ส.สุรีรัตน์กล่าวอีกว่า ผลกระทบที่จะตามมาคือความสิ้นเปลืองทั้งกำลังคน เวลา และงบประมาณที่ใช้ในการประชุม การตั้งกรรมการซ้ำซ้อนกันไปมา หรือมีการประชุมหลายครั้งซ้ำซ้อน ทำให้สิ้นเปลือง และยังไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบกับการบริหารงานระบบสุขภาพหรือไม่
“ที่จะตั้งขึ้นใหม่นี้ไม่เห็นมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิม อาจจะมีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่หลากหลายมากขึ้น แต่ว่าจะมาทำอะไร และเวลามีมติอะไรออกมาจะส่งผลกับใคร ใครจะสามารถเอาไปใช้ได้ พี่ว่ามันซ้ำซ้อน แต่ สช.พยายามเสนอประเด็นว่าจะตั้งเขตสุขภาพขึ้นมาอีกเพื่อใช้ซอฟต์เพาเวอร์ ซึ่งไม่เข้าใจว่าซอฟต์เพาเวอร์แปลว่าอะไร ถ้าตั้งขึ้นมาไม่มีอำนาจการบริหารจัดการแล้วจะตั้งมาทำไม เพราะก็เหมือนกับการตั้งสมัชชาสุขภาพระดับเขต ซึ่งเป็นงานหลักของ สช.อยู่แล้ว ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ให้เขตสุขภาพเดิมจัดรับฟังความเห็นในรูปแบบสมัชชาแห่งชาติเลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทำเขตขึ้นมาใหม่ หรือไม่ให้อีกหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาดูแล” น.ส.สุรีรัตน์กล่าว.

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร